І.І. Устінова, М.М. Дьомін, Г.В. Айлікова. РЕІНТЕГРАЦІЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС НА БАЗІ КОМПЛЕКСУ ПРОЕКТНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РОБІТ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.011
Ukr. geogr. z. 2020, N4:11-18
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

І.І. Устінова - Київський національний університет будівництва і архітектури;
М.М. Дьомін - Київський національний університет будівництва і архітектури;
Г.В. Айлікова - Київський національний університет будівництва і архітектури.

Резюме: 

Метою публікації є визначення передумов та опрацювання засад реінтеграції зони відчуження для вирішення питання раціонального розроблення комплексу містобудівної документації щодо легітимного використання цієї території. Встановлено, що на території зони відчуження на виконання «Стратегії поводження з радіоактивними відходами» ведеться будівництво комплексу виробництв «Вектор»; на виконання «Стратегії Чорнобиль – територія змін» створюється потужний парк з виробництва відновлювальної енергетики; для забезпечення підтримки та підвищення бар’єрної функції цієї зони створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник; для популяризації бренд-меседжу «Безпечний Чорнобиль» відбувається збільшення «туристичного трафіку» та поліпшуються умови її відвідування. Означене, за умов відсутності розробленої та затвердженої містобудівної документації, зумовлює проблему легітимності та раціональності використання території зони відчуження. Новизна дослідження - вперше поставлено питання щодо необхідності опрацювання концепції функціонально-планувального впорядкування території зони відчуження Чорнобильської АЕС та розроблення комплексу проектно-планувальних робіт (містобудівної документації) - від схеми планування території, генеральних планів її населених пунктів чи окремих планувальних вузлів до проектів детального планування та забудови території.

Ключові слова: 
зона відчуження Чорнобильської АЕС, просторове планування, функціонально-планувальне впорядкування, містобудування
Сторінки: 
11-18
Література: 

1. Sustainable Development Goals: Ukraine 2017 National Report (2017). URL: http://un.org.ua/images/ SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf [In Ukrainian]. [Цілі Сталого Розвитку: Україна Національна доповідь 2017. URL: http://un.org.ua/images/ SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf]
 
2. National report of Ukraine «25 years of the Chernobyl catastrophe. Safety of the future» (2011). Kyiv, 2011. 356 C. URL: https://chnpp.gov.ua/images/pdf/25_chornobyl_ua.pdf [In Ukrainian]. [Національна доповідь України "Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього". Київ, 2011. 356 с. URL: https://chnpp.gov.ua/images/pdf/25_chornobyl_ua.pdf]
 
3. Davydchuk V.S., Zarudnaya R.F., Mikheli S.V., Petrov M. F., Sorokina L.Yu., Tkachenko A.N. (1994). Landscapes of the Chernobyl zone and their assessment by the conditions for the migration of radionuclides. Ed. A.M. Marynich. Kyiv, 112 p. [In Russian]. [Давыдчук В.С., Зарудная Р.Ф., Михели С.В., Петров М.Ф., Сорокина Л.Ю., Ткаченко А.Н. Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов / под ред. А.М. Маринича. Киев, 1994. 112 с.]
 
4. Sorokina L.Yu., Petrov M.F. (2020). Changes in the structure of the land cover and fire safety of the Chernobyl exclusion zone landscapes: assessment methods using satellites. Ukrainian geographical journal, 2, 45-56. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.045 [In Ukrainian]. [Сорокіна Л.Ю., Петров М.Ф. Зміни структури земного покриву та пожежонебезпека ландшафтів Чорнобильської зони відчуження: методи оцінювання з використанням супутникових знімків // Укр. геогр. журн. 2020. №2. С. 45-56. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.045]
https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.045
 
5. Chernobyl_Exclusion_Zone. URL:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_Exclusion_Zone [In Ukrainian]. [Чорнобильська зона відчуження. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Чорнобильська_зона_відчуження]
 
6. State-owned enterprises belonging to the sphere of management of the State Agency of Ukraine for Management of the Exclusion Zone. URL: http://dazv.gov.ua/diyalnist/pidpriemstva-ustanovi-ta-organizatsiji-shcho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-dazv.html [In Ukrainian]. [Державні підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження. URL: http://dazv.gov.ua/diyalnist/pidpriemstva-ustanovi-ta-organizatsiji-shcho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-dazv.html]
 
7. Radioactive Waste Management. URL: http://dazv.gov.ua/povodzhennia-z-rav.html [In Ukrainian]. [Поводження з РАВ. URL: http://dazv.gov.ua/povodzhennia-z-rav.html]
 
8. State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine. The following objects are located in the exclusion zone. URL: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/329651 [In Ukrainian]. [Державна інспекція ядерного регулювання України. На території зони відчуження розміщено такі об'єкти: URL: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/329651]
 
9. Chornobyl Radiation-Ecological Biosphere Reserve. URL: https://zapovidnyk.org.ua/index.php?fn=maps [In Ukrainian]. [Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. URL: https://zapovidnyk.org.ua/index.php?fn=maps]
 
10. Polesie State Radioecological Reserve. URL: https://zapovednik.by/ [In Russian]. [Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. URL: https://zapovednik.by/]
 
11. Bilokon Yu.M., Vladymyrov V.V., Fomin I.A. (2002). Organization of the territory of border regions (conceptual provisions). Monograph. Kyiv, 88 p. [In Russian].
 
12. [Белоконь Ю.Н., Владимиров В.В., Фомин И.А. Организация территории приграничных районов (концептуальные положения): Монография. Киев, 2002. 88 с.]. Bilokon Yu.M. (2003). Regional planning (theory and practice). Monograph. Kyiv, 246 p. [In Ukrainian]. [Білоконь Ю. М. Регіональне планування (теорія і практика): Монографія. Київ, 2003. 246 с.]
 
13. On the Chernobyl NPP territory a solar power station has officially opened Solar Chernobyl (2018). URL: https://delo.ua/business/na-territorii-chaes-otkryli-solnechnuju-elektrostanciju-solar-ch-346844/ [In Ukrainian]. [На территории ЧАЕС официально открыли солнечную электростанцию Solar Chernobyl. URL: https://delo.ua/business/na-territorii-chaes-otkryli-solnechnuju-elektrostanciju-solar-ch-346844/]
 
14. Unforgettable: 32 years since the Chernobyl tragedy. Tourism. Returnees (2018). URL:https://uamodna.com/articles/chornobyljsjka-katastrofa-vchora-sjogodni-zavtra/ [In Ukrainian]. [Незабутнє: минуло 32 роки від Чорнобильської трагедії. Туризм. Повертанці. URL:https://uamodna.com/articles/chornobyljsjka-katastrofa-vchora-sjogodni-zavtra/]
 
15. Samosely - Population of Chernobyl and the Chernobyl Exclusion Zone (2007). URL: http://chornobyl.in.ua/uk/samosel-chernobyl.html [In Ukrainian]. [Самосел - Населення міста Чорнобиль та чорнобильської зони відчуження. URL: http://chornobyl.in.ua/uk/samosel-chernobyl.html]
 
16. Chornobyl Radiation-Ecological Biosphere Reserve. Chronicle of nature (2019). URL: http://zapovidnyk.org.ua/index.php?fn=novp&pid=2019-04-18-09-49-29-5181 [In Ukrainian]. [Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Літопис природи. URL: http://zapovidnyk.org.ua/index.php?fn=novp&pid=2019-04-18-09-49-29-5181]
 
17. Palekha Yu.M. (2020). New edition of the General scheme of planning of the territory of Ukraine - strategy of integration of Ukraine in the European space. Ukrainian geographical journal, 1, 07-15. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007 [In Ukrainian]. [Палеха Ю.М. Нова редакція Генеральної схеми планування території України - стратегія інтеграції України у Європейський простір // Укр. геогр. журн. 2020. №1. С. 7-15. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007]
https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007
 
18. National Strategy for Regional Development for the Period up to 2027 (2020). URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Proekt-Derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.pdf [In Ukrainian]. [Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Proekt-Derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.pdf]
 
19. Composition and content of urban-planning documentation at national and regional levels: DBN B.1.1-13: 2012. - [Valid from 2012-10-01]. - Kyiv .: Minregion of Ukraine, 2012.- 26 p. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1025 [In Ukrainian]. [Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях: ДБН Б.1.1-13:2012. Чинний від 2012-10-01. К.: Мінрегіон України, 2012.- 26 с. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1025]