Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, В.С. Дудін, Н.І. Провотар, В.В. Бондар. КОМЕРЦІЙНА СУБУРБАНІЗАЦІЯ У КИЇВСЬКОМУ МЕТРОПОЛІСНОМУ РЕГІОНІ: НЕРІВНОМІРНІСТЬ І ПОЛІЦЕНТРИЧНІСТЬ РОЗВИТКУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.019
Ukr. geogr. z. 2020, N4:19-28
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Г.П. Підгрушний - Інститут географії НАН України, Київ;
К.В. Мезенцев - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
В.С. Дудін - Технічний університет Дортмунда, Німеччина;
Н.І. Провотар - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
В.В. Бондар - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

Мета дослідження - викласти положення розробленої методики оцінювання масштабів комерційної субурбанізації в метрополісному регіоні Києва в умовах відсутності/недоступності офіційних статистичних даних. У статті оцінено масштаби комерційної субурбанізації, проаналізовано динаміку концентрації та диверсифікації торговельних і сервіс-них мереж навколо Києва. На відміну від класичної (стадійної) моделі урбанізації, з 1990-х років на пострадянському просторі відбувається одночасний розвиток декількох аспектів (стадій) урбанізації – як інтенсивної субурбанізації (особливо навколо столичних і найбільших міст), так і джентрифікації їхніх центральних частин. Спостерігається специфічна ситуація, яка характеризується селективним розвитком окремих поселень приміської зони, різним ступенем прояву та взаємного впливу житлових і комерційних функцій. Комерційна субурбанізація – один з найбільш виражених процесів, що змінює приміську зону та весь метрополісний регіон Києва. В умовах нестачі та ненадійності офіційних статистичних даних щодо розвитку комерційної субурбанізації доцільним є дослідження процесів просторового поширення закладів торговельних та сервісних мереж. У розрізі окремих поселеньметрополісного регіону Києва проаналізовано динаміку концентрації та диверсифікації 50 мереж з надання послуг за 2014-2019 роки. Новизна дослідження полягає у розробленні методики оцінювання масштабів комерційної субурбанізації в умовах відсутності/недоступності офіційних статистичних даних та виявленні особливостей поширення комерційної субурбанізації у метрополісному регіоні Києва. Проведене дослідження підтвердило неоднорідність та поліцентричність розвитку комерційної субурбанізації у метрополісному регіоні Києва. Констркутивне значення дослідження цих процесів важливе у контексті просторового планування цього регіону.

Ключові слова: 
субурбанізація, комерційна субурбанізація, концентрація, диверсифікація, поліцентричність, метрополісний регіон, субурбія, Київ
Сторінки: 
19-28
Література: 

1. Phelps N. A., Wu F. (2011). Introduction: International Perspectives on Suburbanization: A Post-suburban World? In: Phelps N.A., Wu F. (eds) International Perspectives on Suburbanization. A Post-Suburban World? Palgrave Macmillan, 1-12.
https://doi.org/10.1057/9780230308626_1
 
2. Shen J., Wu F. (2013). Moving to the suburbs: demand-side driving forces of suburban growth in China. Environment and Planning A, 45, 1823-1844.
https://doi.org/10.1068/a45565
 
3. Razin E. (2007). Introduction: Deconcentration of economic activities within metropolitan regions: A qualitative framework for cross-national comparison. In: Razin E., Dijst M., Vázquez C. (eds) Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas. Market Forces versus Planning Regulations. Springer, 1-27.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5762-5_1
 
4. Ronse W., Boussauw K., Lauwers D. (2015). Shopping centre sitting and modal choice in Belgium: A destination-based analysis. European Planning Studies, 23 (11), 2275-2291.
https://doi.org/10.1080/09654313.2014.965132
 
5. Sýkora L., Ouředníček M. (2007). Sprawling post-communist metropolis: Commercial and residential suburbanization in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Razin E., Dijst M., Vázquez C. (eds). Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas. Market Forces versus Planning Regulations. Springer, 209-233.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5762-5_8
 
6. Tarver J. D. (1957). Suburbanization of Retail Trade in the Standard Metropolitan Areas of the United States, 1948-54. American Sociological Review, 22 (4), 427-433.
https://doi.org/10.2307/2089161
 
7. Peiffer-Smadja O., Torre A. (2018). Retail decentralization and land use regulation policies in suburban and rural communities: The case of the Ile-de-France region. Habitat International, 72, 2738.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.02.003
 
8. Kovács Z., Farkas Z.J., Egedy t., Kondor A.C., Szabó B., Lennert J., Bakad D., Kohán B. (2019). Urban sprawl and land conversion in post-socialist cities: The case of metropolitan Budapest. Cities, 92, 71­-81.
https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.03.018
 
9. Mezentsev K., Manshylina T. (2017). Kyiv's suburban area: diffusive service functions. In: Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes. Kyiv, 288-303. [In Ukrainian]. [Мезенцев К., Маншиліна Т. Приміська зона Києва: дифузійні функції обслуговування. /Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін . Київ, 2017. 288-303].
 
10. Mezentsev K., Mezentseva N. (2017). Residential suburbanization in Ukraine: trends and differences. In: Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes. Kyiv, 268-287. [In Ukrainian]. [Мезенцев К., Мезенцева Н. Житлова субурбанізація в Україні: тренди та відмінності / Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Київ, 2017. С. 268-287].
 
11. Rudenko L. H., Lisovskyi S. A., Maruniak Ye. O. (2018). Modern Ukraine: challenges and threats as determinants of development. Ukrainian geographical journal, 3, 31-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031 [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Виклики і загрози просторового розвитку України // Укр. геогр. журн. 2018. № 3. С. 31-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031].
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031
 
12. Melnyk M.I. (ed.) (2016). Metropolitan functions of large cities of Ukraine: potential and prospects of implementation. Lviv, 552 p. [In Ukrainian]. [Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації: монографія / Наук. ред. М.І. Мельник. Львів, 2016. 552 с.].
 
13. Daniels P.W. (1995). The locational geography of advanced producer services firms in the United Kingdom. Progress in Planning, 43 (2-3), 123-138.
https://doi.org/10.1016/0305-9006(95)96164-M
 
14. Hermelin B. (2007). The urbanization and suburbanization of the service economy: producer services and specialization in Stockholm. Geografiska Annaler, Series B Human Geography, 89 (S1), 59-74.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00260.x
 
15. Moulaert F., Tödtling F. (1995). The geography of advanced producer services in Europe - conclusions and prospects. Progress in Planning, 43 (2-3), 261-274.
https://doi.org/10.1016/0305-9006(95)96172-N
 
16. Coffey W.J., Shearmur R.G. (2002). Agglomeration and dispersion of high-order service employment in the metropolitan region, 1981-96. Urban Studies, 39 (3), 359-378.
https://doi.org/10.1080/00420980220112739
 
17. Nelson M. K. (2006). Interpreting Producer Service Suburbanization: The Public Accounting Industry in Chicago and Minneapolis-St. Paul. Urban Geography, 27 (1), 45-71.
https://doi.org/10.2747/0272-3638.27.1.45
 
18. Hartshorn T. A., Muller P. O. (1989). Suburban downtowns and the transformation of metropolitan Atlanta's business landscape. Urban Geography, 10, 375-395.
https://doi.org/10.2747/0272-3638.10.4.375
 
19. Hesse M., Schmitz S. (1999). 7 Thesen zum Workshop "Ostdeutsche Stadt-Umland-Regionen unter Suburbanisierungsdruck" - Versuch einer Präzisierung von Befunden und Problemsicht. November 1999.
 
20. Mezentsev K., Mezentseva N. (2017). Suburbanization potential of the major Ukrainian cities. In: Regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for ways of solving. Kherson, 152-155. [In Ukrainian]. [Мезенцев К. В., Мезенцева Н. І. Субурбанізаційний потенціал найбільших міст України / Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Херсон, 2017. С. 152-155].
 
21. Dijst M., Vázquez C. (2007). Employment deconcentration in European metropolitan areas: A comprehensive comparison and policy implications. In: Razin E., Dijst M., Vázquez C. (eds). Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas. Market Forces versus Planning Regulations. Springer, 265-291.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5762-5_10
 
22. Denysenko O.O. (2012). Processes of metropolisation: world economy aspect. Kyiv, 193 p. [In Ukrainian]. [Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект. Київ, 2012. 193 с.].