П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок. ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ: ДИГРЕСІЯ ТА ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ КИЄВА)

https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.049
Ukr. geogr. z. 2020, N4:49-56
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

П.Г. Шищенко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
О.П. Гавриленко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Є.Ю. Циганок - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Метою дослідження є виявлення головних причин дигресії охоронюваних екосистем у межах територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) міста Київ та обґрунтування заходів щодо відновлення їх заповідного статусу. За допомогою аналізу наявних картографічних матеріалів і нормативних документів, з використанням програмного забезпечення QGIS розраховано ступінь заповідності територій адміністративних районів міста, визначено вразливість ландшафтів Голосіївського лісу і Урочища «Лиса гора» до урбаністичних впливів та побудовано спеціальні картосхеми. В результаті проведених досліджень обґрунтовано неефективність подальшого розширення площі міських заповідних територій без одночасної зміни системи управління ними та належного виконання вимог законодавства. Для вдосконалення управління установами ПЗФ пропонується змінити функціональну процедуру їх зонування та провести зонування на ландшафтній основі.Створення буферних зон навколо міських природоохоронних територій, що захищатимуть їх від несприятливого впливу міської інфраструктури, може запобігти хаотичному розвитку та подальшій деградації екосистем. Новизна дослідження полягає у виявленні причин дигресії природоохоронних територій Києва та обґрунтуванні заходів щодо їх подолання, для чого визначено просторовий розподіл установ ПЗФ та проаналізовано їхню структурно-функціональну організацію.

Ключові слова: 
природно-заповідний фонд, ступінь заповідності, вразливість до впливу, функціональне зонування, урбаністичне середовище, дигресія екосистем, місто Київ
Сторінки: 
49-56
Література: 

1. IUCN World Conservation Congress. 081. Strengthening the IUCN Urban Alliance (2019). URL: https://www.iucncongress2020.org/motion/081
 
2. IUCN World Commission on Protected Areas. Urban Conservation Strategies. URL: https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/urban-conservation-strate...
 
3. IUCN launches global alliance for greener cities (2018). URL: https://www.iucn.org/news/secretariat/201809/iucn-launches-global-alliance-greener-cities
 
4. CitiesWithNature: Official website. URL: https://cwn.iclei.org/
 
5. Artmann M., Bastian O., Grunewald K. (2017). Using the Concepts of Green Infrastructure and Ecosystem Services to Specify Leitbilder for Compact and Green Cities - The Example of the Landscape Plan of Dresden (Germany). Sustainability, 9(2). https://doi.org/10.3390/su9020198. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/9/2/198/htm
https://doi.org/10.3390/su9020198
 
6. Davies C. (2017). Urban green infrastructure in Europe: Is greenspace planning and policy compliant? Land Use Policy, 69, 93-101. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.018
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.018
 
7. Trzyna T., Edmiston J. T., Hyman G., Jeffrey A. Mc., Menezes P. C., Myrdal B., Phillips A., et al. (2014). Urban Protected Areas: Profiles and best practice guidelines. Best Practice Protected Area Guidelines Series, 22, Gland, Switzerland: IUCN, 110 p. URL: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-022.pdf
 
8. Fourault-Cauët V. (2017). Urban Natures. Introduction. Journal of Urban Research, 16. https://doi.org/10.4000/articulo.3302. URL: http://journals.openedition.org/articulo/3302
https://doi.org/10.4000/articulo.3302
 
9. Girault C. (2017). Between naturalness and urbanity, how are protected areas integrated into cities? The case of Helsinki (Finland). Journal of Urban Research, 19. https://doi.org/10.4000/articulo.3270. URL: https://journals.openedition.org/articulo/3270
https://doi.org/10.4000/articulo.3270
 
10. Manolaki P., Vogiatzakis I. N. (2017). Ecosystem services in a peri-urban protected area in Cyprus: a rapid appraisal. Nature Conservation, 22, 129-146. https://doi.org/10.3897/natureconservation.22.13840. URL: https://natureconservation.pensoft.net/article/13840/
https://doi.org/10.3897/natureconservation.22.13840
 
11. Havrylenko O. P., Tsyhanok Ye. Yu. (2016). Conflicts of large cities protected areas: causes and consequences. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Geography. Iss. 2(65), 20-24. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.4 [In Ukrainian]. [Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. Конфлікти природоохоронних територій великих міст: причини і наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2016. Вип. 2(65). С. 20-24. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.4]
https://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.4
 
12. Shyshchenko P. H., Havrylenko O. P., Tsyhanok Ye. Yu. (2019). Ecosystem value of Holosiyivskyi forest as an urban protected area: causes and consequences of degradation. Ukrainian geographical journal, 4(108), 40-49. https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040 [In Ukrainian]. [Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. Екосистемна цінність Голосіївського лісу як міської природоохоронної території: причини і наслідки деградації // Укр. геогр. журн. 2019. № 4(108). С. 40-49. https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040
 
13. Claeys C., Herat A., Barthelemy C., Deldreve V. (2017). The Calanques National Park, between environmental effort and urban effort. Journal of Urban Research, 16. https://doi.org/10.4000/articulo.3252. URL: http://journals.openedition.org/articulo/3252.
https://doi.org/10.4000/articulo.3252
 
14. Parnikoza I. Ju. (2017). Lysa Hora - tract over time. The vegetation and flora of the Lysa Hora in Kiev. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/LysaGora/Nature/Flora.html [In Ukrainian]. [Парнікоза І. Ю. Лиса гора - урочище в плині часу. Рослинність та флора Лисої гори в Києві. 2017. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/LysaGora/Nature/Flora.html]