Український географічний журнал 2021 (1)

Рік: 
2021
Номер: 
1
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.01
1 О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко. ПРОСТОРОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СЕРЕДНЬОГО РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ РІЧОК УКРАЇНИ 06-14 pdf
2 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ (НА ПРИКЛАДІ ОПІШНЯНСЬКОГО РОДОВИЩА ГЛИН) 15-24 pdf
3 Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О.Петровська, М.В. Румянцева. РОЗВИТОК СТОЛИЧНОГО МІСТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНКЛЮЗИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА) 25-33 pdf
4 М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська. СТАРОПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТРЕНДИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ) 34-43 pdf
5 Л.Я. Новаковський, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська, І.В. Славін, Л.Р. Скрипник. ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИАЕРОДРОМНИХ ТЕРИТОРІЙ) 44-53 pdf
6 Нгуен Хуу Сюань, Нгуєн Хань Ван, Хоанг Тхі Кіу Оанх, Вуонг Ван Ву. ПОБУДОВА БІОКЛІМАТИЧНОЇ КАРТИ РОСЛИННОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В БАСЕЙНІ РІЧОК БА І КОН, В’ЄТНАМ 54-62 pdf
7 О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 63-72 pdf