Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О.Петровська, М.В. Румянцева. РОЗВИТОК СТОЛИЧНОГО МІСТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНКЛЮЗИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.025
Ukr. geogr. z. 2021, N1:25-33
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Покляцький - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.А. Мозговий - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.О.Петровська - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
М.В. Румянцева - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Метою дослідження є виявлення локальних ознак інклюзії та/або ексклюзії в межах столичного постсоціалістичного міста, верифікація партисипативних підходів в контексті дослідження збалансованості, а також створення підґрунтя для розробки рекомендацій щодо подальшого вдосконалення політики міського розвитку в Україні. На прикладі Києва та кількох його мікрорайонів, на основі опитування та експертної оцінки, визначено локальні особливості просторового виміру інклюзивності – доступності та відкритості об’єктів інфраструктури, організації міського простору. У ході опитувань, поряд з позитивними оцінками доступності міської інфраструктури для мешканців, та високих оцінок якості облаштування окремих об’єктів, виявлено і суттєві недоліки, особливо виражені стосовно людей з інвалідністю. Наукова новизна статті полягає у виявленні локальних ознак інклюзивності і ексклюзивності в столиці постсоціалістичної країни в контексті вдосконалення міської політики в Україні.

Ключові слова: 
інклюзивність, доступність, міський розвиток, збалансований розвиток, Київ
Сторінки: 
25-33
Література: 

1. New Urban Agenda. United Nations. 2017. URL: https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Ukrainian.pdf
 
2. United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II). 1996. URL: https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf
 
3. Bunnell T. (2019). Inclusiveness in Urban Theory and Urban-Centred International Development Policy. Journal of Regional and City Planning. Vol. 30, 2, 89-101, August 2019. DOI: https://doi: 10.5614/jpwk.2019.30.2.1.
https://doi.org/10.5614/jpwk.2019.30.2.1
 
4. Atkinson R. (2000). Combating Social Exclusion in Europe: The New Urban Policy Challenge. Urban Studies. Vol. 37, 5-6, 1037-1055, 2000. DOI: https://doi.org/10.1080/00420980050011226
https://doi.org/10.1080/00420980050011226
 
5. Edwards J. (1997). Urban policy: the victory of form over substance? Urban Studies, 34, 825-843. DOI: https://doi.org/10.1080/0042098975844
https://doi.org/10.1080/0042098975844
 
6. Leibfried S., Pierson P. (1992). Prospects for Social Europe. Politics and Society, 20, 333-366. DOI: https://doi.org/10.1177/003232929202000305
https://doi.org/10.1177/003232929202000305
 
7. Healey P. (1998). Collaborative Planning in a Stakeholder Society. The Town Planning Review, Vol. 69, 1, 1-21. DOI: https://doi.org/10.3828/tpr.69.1.h651u2327m86326p
https://doi.org/10.3828/tpr.69.1.h651u2327m86326p
 
8. Healey P. (1999). Institutional Analysis, Communicative Planning, and Shaping Places. Journal of Planning Education and Research, 19 (2), 111-121. DOI: https://doi.org/10.1177/0739456X9901900201
https://doi.org/10.1177/0739456X9901900201
 
9. Judith E. Innes (1995). Planning theory's emerging paradigm: Communicative action and interactive practice. Journal of Planning Education and Research, 14 (3), 183-189.
https://doi.org/10.1177/0739456X9501400307
 
10. Gerometta J, Haussermann H, Longo G. (2005). Social Innovation and Civil Society in Urban Governance: Strategies for an Inclusive City. Urban Studies, Vol. 42, 11, 2007-2021. DOI: https://doi.org/10.1080%2F00420980500279851
https://doi.org/10.1080/00420980500279851
 
11. Arnstein Sherry R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35 (4): 216-224. DOI: https://doi.org/10.1080/01944366908977225 URL: http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225
https://doi.org/10.1080/01944366908977225
 
12. Sassen. S (1991). The Global City. Princeton University Press, Princeton, NJ. 288 p. DOI: https://doi.org/10.1177/027046769301300240
https://doi.org/10.1177/027046769301300240
 
13. Harding A. (1997). Urban Regimes in a Europe of the Cities? European Urban and Regional Studies, Vol. 4, 4, 291-314. DOI: https://doi.org/10.1177/096977649700400401
https://doi.org/10.1177/096977649700400401
 
14. Kearns A., Paddison R. (2020). New Challenges for Urban Governance. Urban Studies, Vol. 37, 5-6, 845-850. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00420980050011118
https://doi.org/10.1080/00420980050011118
 
15. Inclusive Cities. The World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/inclusive-cities#1
 
16. Lisovskyi S.A., Maruniak Eu.O., Gukalova I.V., Mozgovyi A.A., Pokliatzkyi S.A. (2019). Inclusiveness and environmental priorities of urban development as components of quality of life DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.013 [In Ukrainian]. [Лісовський С.А., Маруняк Є.О., Гукалова І.В., Мозговий А.А., Покляцький С.А. Інклюзивність та екологічні пріоритети міського розвитку, як складові якості життя населення (приклади модельних міст) // Укр. геогр. журн. № 2. С. 1322. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.013]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.013
 
17. Urban Environment & Social Inclusion. URL : https://datadrivenlab.org/urban/report/methods/
 
18. Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007). URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
 
19. The decision of Kyiv City Council from July 6, 2017 N 724/2886 About modification of the decision of the Kiev city council from December 15, 2011 N 824/7060 «About the statement of Strategy of development of the city of Kyiv till 2025». URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/5FB5A5660E66740DC22581710068840C? OpenDocument [In Ukrainian]. [Рішення КМР від 6 липня 2017 року № 724/2886 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року». URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/5FB5A5660E66740DC22581710068840C?OpenDocument]
 
20. Kyiv City Council. Official site. Current city programs. URL: https://kmr.gov.ua/municipal-target-programs [In Ukrainian]. [Київська міська рада. Офіційний сайт. Діючі міські програми URL: https://kmr.gov.ua/municipal-target-programs]
 
21. Podil District State Administration in Kyiv. Official web portal of the Kyiv City State Administration. URL: https://podil.kyivcity.gov.ua/news/13702.html [In Ukrainian]. [Подільська районна в місті Києві державна адміністрація. Офіційний веб-портал КМДА. URL: https://podil.kyivcity.gov.ua/news/13702.html]
 
22. General development plan of Kyiv and its suburbs until 2025. URL: http://kievgenplan.grad.gov.ua/generalnyj-plan/ [In Ukrainian]. [Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року. URL: http://kievgenplan.grad.gov.ua/generalnyj-plan/]
 
23. Neighborhoods are selected in accordance with the approaches and practices of urban planning. URL: https://flatfy.ua/uk [In Ukrainian]. [Мікрорайони виділені відповідно до підходів та практики містобудівної діяльності. URL: https://flatfy.ua/uk]
 
24. Where in Kyiv is the closest to parks and squares? (2019). URL: https://misto.lun.ua/ozelenennya [In Ukrainian]. [Де в Києві найближче до парків і скверів? 2019. URL: https://misto.lun.ua/ozelenennya].
 
25. Mezentsev K.V., Provotar N.I., Palchuk M.V. (2020). Public spaces through the lens of participatory urban planning  the case of Kyiv. Ukrainian Geographical Journal, 2, 3037. DOI: https:// doi.org/10.15407/ugz2020.02.030 [In Ukrainian]. [Мезенцев К.В., Провотар Н.І., Пальчук М.В. Публічні простори через призму партисипативного міського планування  приклад Києва. Укр. геогр. журн. 2020. № 2. С. 3037. DOI: https:// doi.org/10.15407/ugz2020.02.030]
https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.030
 
26. Population density in Kyiv: what is it now and what is the prospect? (2019). URL: https://misto.lun.ua/shchilnist-naselennia [In Ukrainian]. [Щільність населення Києва: що зараз і яка перспектива? (2019). URL: https://misto.lun.ua/shchilnist-naselennia]