С.А. Балюк, А.В. Кучер, Н.В. Максименко. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ

https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.003
Ukr. geogr. z. 2021, N2:03-11
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.А. Балюк - ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»;
А.В. Кучер - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
Н.В. Максименко - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Резюме: 

Мета цього дослідження – на основі аналізу динаміки й сучасного стану ґрунтів та їхньої родючості запропонувати концепт стратегії сталого управління ґрунтовими ресурсами в Україні. Здійснено одну з перших спроб обґрунтувати стратегію сталого управління ґрунтовими ресурсами України з позицій міждисциплінарного підходу, що передбачає: удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення; поліпшення інформаційного та інституційного забезпечення; ефективну міжнародну співпрацю; технологічне та фінансове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами, а також визначено прогнозні економічні, екологічні та соціальні ефекти вирішення проблеми деградації ґрунтів. Новизна дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку положення щодо стратегії сталого управління ґрунтовими ресурсами України, зокрема в частині цілісного макроекономічного підходу до розгляду масштабів деградації ґрунтів та її еколого-економічних наслідків, а також цілісного вирішення цієї проблеми через застосування комплексу стратегічних заходів з охорони земель і відтворення родючості ґрунтів. Практична цінність здобутих результатів полягає в тому, що їх застосування має сприяти підвищенню ефективності й результативності сталого управління ґрунтовими ресурсами та досягненню нейтрального рівня деградації ґрунтів в Україні.

Ключові слова: 
родючість ґрунтів, деградація ґрунтів, стале управління ґрунтами
Сторінки: 
03-11
Література: 

1. Baritz R., Wiese L., Verbeke I., Wargas R. (2017). Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management: Global Action for Healthy Soils. International Yearbook of Soil Law and Policy, 17-36. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68885-5_3
https://doi.org/10.1007/978-3-319-68885-5_3
 
2. Helming K., Daedlow K., Hansjürgens B. Koellner T. (2018). Assessment and Governance of Sustainable Soil Management. Sustainability, 10, 4432. DOI: https://doi.org/10.3390/su10124432
https://doi.org/10.3390/su10124432
 
3. Osman K. T. (2018). Management of Soil Problems, XX. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75527-4
https://doi.org/10.1007/978-3-319-75527-4
 
4. Ginzky H., Dooley E., Heuser I. L., Kasimbazi E., Markus T., Qin T. eds. (2017). International Yearbook of Soil Law and Policy 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68885-5
https://doi.org/10.1007/978-3-319-68885-5
 
5. Martínez-Mena M., Carrillo-López E., Boix-Fayos C. et al. (2020). Long-term effectiveness of sustainable land management practices to control runoff, soil erosion, and nutrient loss and the role of rainfall intensity in Mediterranean rainfed agroecosystems. Catena, 187, 104352. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104352
https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104352
 
6. Thorsøe M. H., Noe E. B., Lamandé M., Frelih-Larsen A., Kjeldsen C., Zandersen M., Schjønning P. (2019). Sustainable soil management - Farmers' perspectives on subsoil compaction and the opportunities and barriers for intervention. Land Use Policy, 86, 427-437. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.017
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.017
 
7. Jónsson J. Ö. G., Davíðsdóttir B., Nikolaidis N. P., Giannakis G. V. (2019). Tools for Sustainable Soil Management: Soil Ecosystem Services, EROI and Economic Analysis. Ecological Economics, 157(C), 109-119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.11.010
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.11.010
 
8. Adeyolanu O. D., Ogunkunle A. O. (2016). Soil Quality Assessment for Sustainable Land Use and Management. International Journal of Plant & Soil Science, 13(6), 22136.
https://doi.org/10.9734/IJPSS/2016/22136
 
9. Ingram J., Mills J. (2019). Are advisory services "fit for purpose" to support sustainable soil management? An assessment of advice in Europe. Soil Use and Management, 35(1), 21-31. DOI: https://doi.org/10.1111/sum.12452
https://doi.org/10.1111/sum.12452
 
10. Polupan M. I., Velychko V. A., Solovej V. B. (2015). Development of Ukrainian agronomical pedology: genetic and production aspects. Kyiv, 400 p. [In Ukrainian]. [Полупан М. І., Величко В. А., Соловей В. Б. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства: генетичні та виробничі аспекти. Київ, 2015. 400 с.]
 
11. Pozniak S. P., Havrysh N. S. (2019). The role of soils in social development of society. Ukrainian geographical journal, 2, 57-61. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057 [In Ukrainian]. [Позняк С. П., Гавриш Н. С. Роль ґрунтів у розвитку суспільства // Укр. геогр. журн. 2019. № 2. С. 57-61. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057
 
12. Tarariko O. H., Ilienko T. V., Kuchma T. L. (2016). Sustainable land use management and soil conservation: urgency and challenges in modern conditions. Ukrainian geographical journal, 3, 56-60. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056 [In Ukrainian]. [Тараріко О. Г., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах // Укр. геогр. журн. 2016. № 3. С. 56-60. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056
 
13. Baliuk S., Miroshnychenko M., Medvedev V. (2018). Scientific bases of stable management of soil resources of Ukraine. Bulletin of Agricultural Science, 11, 5-12. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-01 [In Ukrainian]. [Балюк С. А., Мірошниченко М. М., Медведєв В. В. Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України // Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 5-12. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-01]
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-01
 
14. Kucher A. (2020). Soil fertility, financial support, and sustainable competitiveness: evidence from Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International scientific e-journal. Vol. 6, 2, 5-23. URL: are-journal.com. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.02.01]
https://doi.org/10.51599/are.2020.06.02.01
 
15. Kirichenko K. (2019). Analysis of the efficiency of use of agricultural land in Kharkiv region. Agricultural and Resource Economics: International scientific e-journal. Vol.5, 3, 63-76. URL: are-journal.com. DOI: https://doi.org/10.22004/ag.econ.293986 [In Ukrainian]. [Кіріченко К. Аналіз ефективності використання земель сільськогосподарського призначення Харківської області //Agricultural and Resource Economics: International scientific e-journal. 2019. Vol. 5. No. 3. P. 63-76. URL: are-journal.com. DOI: https://doi.org/10.22004/ag.econ.293986]
 
16. Baliuk S. A., Kucher A. V. (2019). Spatial features of the soil cover as the basis for sustainable soil. Ukrainian geographical journal, 3, 3-14. https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003. [In Ukrainian]. [Балюк С. А., Кучер А. В. Просторові особливості ґрунтового покриву як основа сталого управління ґрунтами // Укр. геогр. журн. 2019. № 3. С. 3-14. https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003
 
17. Kucher A. (2019). Sustainable soil management in the formation of competitiveness of agricultural enterprises. Monograph. Plovdiv, 444 p. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19554.07366
 
18. Chemerys V., Dushka V., Dorosh M. and Maksym V. (2020). Export potential of the livestock breeding industry of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International scientific e-journal. Vol. 6, 3, 5-28. URL: are-journal.com. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.01
https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.01