С.П. Позняк, М.А. Гнатишин. ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА «4 PER 1000» ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.011
Ukr. geogr. z. 2021, N2:11-19
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.П. Позняк - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів;
М.А. Гнатишин - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів.

Резюме: 

Мета цього дослідження ‒ визначити роль, яку можуть відігравати ґрунтові ресурси у вирішенні проблеми глобального потепління, зокрема в рамках міжнародної ініціативи «4 per 1000», і з’ясувати можливості та способи реалізації цієї ініціативи в Україні. Новизна дослідження полягає в тому, що висвітлено можливості протидії глобальному потеплінню, водночас сприяючи підвищенню продуктивності ґрунтів, що дає можливість збільшити виробництво продовольчої продукції. Зростання секвестрації вуглецю (карбону) ґрунтом лежить в основі низки цілей сталого розвитку. Глобальні викиди діоксиду карбону постійно зростають. В Україні, на відміну від світу, викиди СО2 стабільно знижуються. Однак таке зниження пов’язане насамперед зі зменшенням ВВП країни, а не з впровадженням заходів щодо екологізації економіки. Карбоноінтенсивність українського ВВП є однією з найвищих у світі. Практична цінність здобутих результатів полягає в тому, що імплементація ініціативи «4 per 1000» в Україні може бути одним з інструментів стримування зростання кількості діоксиду карбону в атмосфері та водночас зростання продуктивності сільськогосподарських земель і екологізації економіки.

Ключові слова: 
ґрунт, ґрунтовий органічний карбон, секвестрація карбону, сталий розвиток, деградація ґрунтів, карбоноінтенсивність, глобальне потепління, земельні ресурси
Сторінки: 
11-19
Література: 

1. Food security and climate change: "4 per 1000" initiative new tangible global challenges for the soil (2019). Conference report. Poitiers, France 18-20 Jun 2019. URL: https://symposium.inra.fr/4p1000
 
2. Baliuk S. A., Medvediev V. V., Kucher A. V., Solovej V. B., Levin A. Ja., Kolmaz Ju. T. (2017). Control over organic carbon of soil in a context of food safety and climate fluctuation. Bulletin of Agricultural Science, 9, 11-18. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201709-02 [In Ukrainian]. [Балюк С. А., Медведєв В. В., Кучер А. В., Соловей В. Б., Левін А. Я., Колмаз Ю. Т. Управління органічним вуглецем ґрунту в контексті продовольчої безпеки й змін клімату // Вісник аграрної науки. 2017. № 9. С. 11-18]. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201709-02
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201709-02
 
3. Petrychenko V. F., Balyuk S. A., Nosko B. S. (2013). Increasing of the agriculture sustainability in the context of global warming. Bulletin of Agricultural Science, 9, 5-12. [In Ukrainian]. [Петриченко В. Ф., Балюк С. А., Носко Б. С. Підвищення стійкості землеробства в умовах глобального потепління // Вісник аграрної науки. 2013. № 9. С. 5-12.]
 
4. Lal R. (2009). Sequestering atmospheric carbon dioxide. Critical Reviews in Plant Science. Vol.28. Iss3, 90-96 .DOI: https://doi.org/10.1080/07352680902782711
https://doi.org/10.1080/07352680902782711
 
5. Ontl T. A., Schulte L. A. (2012). Soil Carbon Storage. Nature Education Knowledge, 3(10), 35. URL: https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/soil-carbon-storage-84223790/
 
6. Sulaeman D., Westhoff T. (2020). The Causes and Effects of Soil Erosion, and how to Prevent it. URL: https://www.wri.org/blog/2020/01/causes-effects-how-to-prevent-soil-erosion
 
7. Baliuk S. A., Kucher A. V. (2019). Spatial features of the soil cover as the basis for sustainable soil management. Ukrainian Geographical Journal, 3, 3-14. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003 [In Ukrainian]. [Балюк С. А., Кучер А. В. Просторові особливості ґрунтового покриву як основа сталого управління ґрунтами // Укр. геогр. журн. 2019. № 3. С. 3-14. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003
 
8. Medvedev V. V. (2015). Soil agronomic and environmental physics. Kharkiv, 312 p. [In Russian]. [Медведев В. В. Агро- и экофизика почв. Харьков. 2015. 312 с.]
 
9. Pozniak S. P., Havrysh N. S. (2019). The role of soils in social development of society. Ukrainian geographical journal, 2, 57-61. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057 [In Ukrainian]. [Позняк С. П., Гавриш Н. С. Роль ґрунтів у розвитку суспільства // Укр. геогр. журн. 2019. № 2. С. 57-61.DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057
 
10. Tarariko O. H., Ilienko T. V., Kuchma T. L. (2016). Sustainable land use management and soil conservation: urgency and challenges in modern conditions. Ukrainian geographical journal, 3, 56-60. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056 [In Ukrainian]. [Тараріко О. Г., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах // Укр. геогр. журн. 2016. № 3. С. 56-60. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056
 
11. Sidenko V. R., Veklych O. O. (eds.) (2016). Ukraine and the policy of counteraction to climate change: the economic aspect. Analytical report. Kyiv, 208 p. [In Ukrainian]. [Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект / Аналітична доповідь. За заг. редакцією В.Р.Сіденка та О. О. Веклич. Київ. 2016. 208 с.]
 
12. Hrabynskyi I., Horin N., Ukrayinets L. (2017). Barriers and Drivers to Eco-innovation: Comparative Analysis of Germany, Poland and Ukraine. Economic and Managerial Spectrum. Vol. 11. Iss. 1, 13-24. DOI: 10.26552/ems.2017.1.13-24
https://doi.org/10.26552/ems.2017.1.13-24
 
13. Hnatyshyn M. (2016). Decomposition of carbon dioxide and sulphur oxides emissions intensity change in the European Union. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo. Vol. 44, 31-50. DOI: 10.17451/eko/44/2016/144
 
14. Nechyporenko O. M. (2016). Status and prospects of the Ukrainian economy's agricultural sector adaptation to global climate changes. Ekonomist, 11, 10-14. [In Ukrainian]. [Нечипоренко О. M. Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки. України до глобальних змін клімату // Економіст. 2016. № 11. С. 10-14]
 
15. Novakovskyi L. Ya., Novakovska I. O., Bredikhin O. O., Stetsiuk M. P., Skrypnyk l. R. (2019). Municipalization of land management under conditions of power decentralization in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 2, 23-31. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.023 [In Ukrainian]. [Новаковський Л. Я., Новаковська І. О., Бредіхін О. О., Стецюк М. П., Скрипник Л. Р. Муніципалізація землекористування в умовах децентралізації влади в Україні // Укр. геогр. журн. 2019. № 2. С. 23-31. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.0]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.023
 
16. The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere sing Global Observations through 2006 (2007). World Meteorological Organization. Greenhouse Gas Bulletin, 3. URL: https://public.wmo.int/en/resources/library/wmo-greenhouse-gas-bulletin
 
17. Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. National Oceanic and Atmospheric Administration. URL: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
 
18. National Inventory Submissions 2019. United Nations. URL: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/ greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019
 
19. Jos G. J. Olivier, Jeroen A. H. W. Peters (2018). Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions. Report. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. The Hague. 53 p. URL:https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-trends-in-global-co2-and-total-greenhouse-gas-emissons-2018-report_3125_0.pdf
 
20. Intended Nationally-Determined Contribution (INDC) of Ukraine to a New Global Climate Agreement. NDC Registry. United Nations. URL: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Ukraine%20First/Ukraine%20First%20NDC.pdf
 
21. Ukraine. 2019 National Inventory Report (NIR). URL: https://unfccc.int/documents/195605
 
22. Ukraine. 2019 Common Reporting Format (CRF) Table. URL:https://unfccc.int/documents/195606
 
23 Kucher A. (2016). Environmental and economic assessment of CO2 emissions from soils under different levels of anthropogenic pressure. Agricultural and Resource Economics: International Scientific e-Journal. Vol.2, 1, 45-64. DOI: https://are-journal.com/index.php/are/article/view/21 [In Ukrainian]. [Кучер А. В. Еколого-економічна оцінка емісії СО2 з ґрунтів за різних рівнів антропогенного навантаження // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2016. Vol. 2., № 1. С. 45-64. DOI: https://are-journal.com/index.php/are/article/view/21]
 
24. Bossio D. A., Cook-Patton S. C. Ellis P. W., Fargione J., Sanderman J., Smith P., Wood S. et al. (2020). The Role of Soil Carbon in Natural Climate Solutions. Nature Sustainability, 3, 391-398. DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-020-0491-z
https://doi.org/10.1038/s41893-020-0491-z
 
25. Protocol No. 1 meeting of the Coordinating council on combating land degradation and desertification (2018). Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine. URL: https://menr.gov.ua/files/images/news/15062018/Протокол%20КР%20від%2004.05.18.pdf [In Ukrainian]. [Протокол № 1 засідання Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Міністерство екології та природних ресурсів України. URL: https://menr.gov.ua/files/images/news/15062018/Протокол%20КР%20від%2004.05.18.pdf]
 
26. Baliuk S. A., Bigun O. M. (2019). Structure of a database of national digital map of stores of organic carbon in soils of Ukraine. Bulletin of Agricultural Science, 4, 5-10. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201904-01 [Балюк С. А., Бігун О. М. Структура бази даних національної цифрової карти запасів органічного вуглецю у ґрунтах України // Вісник аграрної науки. 2019. № 4. С. 5-10. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201904-01]
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201904-01
 
27. Climate Change and Land. IPCC Special Report. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
 
28. Sanz M. J., de Vente J.,. Chotte J.-L, Bernoux M., Kust G., Ruiz I., Almagro M., Alloz J.-A., Vallejo R., Castillo V., Hebe A., Akhtar-Schuster M. (2017). Sustainable Land Management contribution to successful land-based climate change adaptation and mitigation. A Report of the Science-Policy Interface. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Bonn, Germany. URL: https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/UNCCD_Report_SLM.pdf