Г.І. Денисик, Ю.В. Яцентюк, В.М. Воловик, Ж.Г. Барчук. ЛОКАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА МІСТА ВІННИЦЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.041
Ukr. geogr. z. 2021, N2:41-49
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Г.І. Денисик - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця;
Ю.В. Яцентюк - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця;
В.М. Воловик - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця;
Ж.Г. Барчук - Університет Маунт-Сент-Вінсент, Галіфакс.

Резюме: 

Мета дослідження – визначити ландшафтні особливості запропонованої локальної екомережі Вінниці для потреб сталого міського розвитку. Методи дослідження: польових  досліджень, літературно-картографічний, аналітико-картографічного аналізу, збору та обробки статистичної інформації, теоретичного узагальнення та систематизації фактів. Результати дослідження: у структурі екомережі Вінниці виділено 30 ключових територій, що, переважно, відповідають фоновим лісовим ландшафтам у минулому. Ключові території сполучаються за допомогою 27-ми екокоридорів, серед яких за площею та протяжністю переважають річково-долинні, а кількісно – вулично-дорожні. Потенційними для збільшення площ ключових територій та екокоридорів у майбутньому є 13 відновлювальних територій. У перспективі у категорію екокоридорів можуть перейти 7 спроєктованих інтерактивних елементів. Новизна дослідження полягає у тому, що вперше з часу змін меж Вінниці у 2015 р., з урахуванням особливостей ландшафтних комплексів, розроблено проєкт екомережі міста, в якому виділено інтерактивні елементи та екотехнічні розв’язки.

Ключові слова: 
екомережа, ключова територія, екокоридор, ландшафт, інтерактивний елемент, відновлювальна територія
Сторінки: 
41-49
Література: 

1. Hrodzynskyi M. D. (2005). Understanding Landscape: Place and space. Vol.2. Kyiv, 503 p. [In Ukrainian]. [Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір. Київ, 2005. Т.2. 503 с.]
 
2. Ignatieva M., Stewart G.H., Meurk C. (2011). Planning and design of ecological networks in urban areas. Landscape and ecological engineering, 7 (1), 17-25.
https://doi.org/10.1007/s11355-010-0143-y
 
3. Aminzadeh B., Khansefid M. (2010). A case study of urban ecological networks and a sustainable city: Tehran's metropolitan area. Urban Ecosystems, 13 (1), 23-36.
https://doi.org/10.1007/s11252-009-0101-3
 
4. Cook E. (2002). Landscape structure indices for assessing urban ecological networks. Landscape and Urban Planning, 58 (2), 269-280.
https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00226-2
 
5. Huang J., Hu Y., Zheng F. (2020). Research on recognition and protection of ecological security patterns based on circuit theory: a case study of Jinan City. Environmental Science and Pollution Research, 28, 51-65.
https://doi.org/10.1007/s11356-020-07764-x
 
6. Pengshan Li, Yahui L., Zhang C., Yun W., Yang J., Zhu D. (2016). Analysis and Planning of Ecological Networks Based on Kernel Density Estimations for the Beijing-Tianjin-Hebei Region in Northern China. Sustainability, 8 (11), 32-49.
https://doi.org/10.3390/su8111094
 
7. Koniakin S. M., Chemerys I. A., Urbanas D. O. (2013). Geographical features of the natural frame of the econetwork of Cherkasy region (right-bank Dnieper). The scientific issues of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. Series: Geography, 1, 241-249 [In Ukrainian]. [Конякін С. М., Чемерис І. А., Урбанас Д. О. Географічні особливості природного каркасу екомережі Черкаського району (правобережне Придніпров'я) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2013. № 1. С. 241-249.]
 
8. Shvaiko V. M., Maniuk V. V. (2017). Sub-regional econetwork structuring (Pokrovsky and Mezhiv districts of Dnipropetrovsk region). Bulletin of the University of Dnipropetrovsk. Geology, geography, 25 (1), 119 - 130 [In Ukrainian]. [Швайко В. М., Манюк В. В. Структурування екомережі на субрегіональному рівні (Покровський та Межівський райони Дніпропетровської області) // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Геологія, географія. 2017. 25 (1). С. 119 - 130.]
https://doi.org/10.15421/111713
 
9. Yatsentyuk Yu. V. (2018). The econetwork of Zhmerynka district as a paradynamyc anthropogenic landscape system. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubinsky. Series: Geography, 30 (1-2), 101-109 [In Ukrainian]. [Яцентюк Ю. В. Екомережа Жмеринського району як парадинамічна антропогенна ландшафтна система // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. 2018. Вип. 30 (1-2). С. 101-109.]
 
10. Yatsentyuk Yu. V. (2018). Paradynamic anthropogenic landscape system of the econetwork of Mogyliv-Podilsky district of Vinnytsia region of Ukraine. Journal of Belarussian State University. Geography and Geology, 2, 35-49 [In Russian]. [Яцентюк Ю. В. Парадинамическая антропогенная ландшафтная система экосети Могилёв-Подольского района Винницкой области Украины // Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология. 2018. № 2. C.35-49.]
 
11. Ecological network of Kremenchuk. URL: https://www.kremen.gov.ua/assets/uploads/files/ 4626f42edb5b14a 3fd085bdeb1d6ad4622c4e6bbbuklet_ekomerezha_kremenchuka.pdf [In Ukrainian]. [Екологічна мережа Кременчука. URL: https://www.kremen.gov.ua/assets/uploads/files/ 4626f42edb5b14a3fd085 bdeb1d6ad4622c4e6bbbuklet_ekomerezha_kremenchuka.pdf]
 
12. Justification of the scheme of the local econetwork in Ternopil. (2011). Report on research work Ternopil, 121 p. [In Ukrainian]. [Звіт про науково-дослідну роботу: «Обґрунтування схеми локальної екомережі м. Тернополя». Тернопіль, 2011. 121 с.]
 
13. On approval of the scheme of the ecological network of Khmelnitsky city. URL: https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-shemy-ekologichnoyi-merezhi-mista-hmelnyckogo [In Ukrainian]. [Про затвердження схеми екологічної мережі міста Хмельницького. URL: https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-shemy-ekologichnoyi-merezhi-mista-hmelnyckogo]
 
14. Baydikov I. A. (2011). Urban econetworks: structural and functional features and problems of their justification (on the example of the biggest cities of Zaporizhya region). Ukrainian Geographical Journal, 2, 53-58 [In Ukrainian]. [Байдіков І. А. Міські екомережі: структурно-функціональні особливості та проблеми обґрунтування (на прикладі найбільших міст Запорізької області) // Укр. геогр. журн. 2011. № 2. С. 53-58]
 
15. Development of the project of local elements of the econetwork of Bar (2005). Report on research work. Vinnytsia, 67 p. [In Ukrainian]. [Звіт про науково-дослідну роботу: «Розробка проекту локальних елементів екомережі міста Бар». Вінниця, 2005. 67 с.]
 
16. Development of the project of the econetwork in Yampil (2018). Report on research work. Vinnytsia, 74 p. [In Ukrainian]. [Звіт про науково-дослідну роботу: «Виготовлення проекту екомережі м. Ямпіль». Вінниця, 2018. 74 с.]
 
17. Hudzevych A. V. (2012). Spacial-temporal organization of modern landscapes: theory and practice. Vinnytsia, 434 p. [In Ukrainian]. [Гудзевич А. В. Просторово-часова організація сучасних ландшафтів: теорія і практика. Вінниця, 2012. 434 с.]
 
18. Kryzhanovskyi Ye. M., Nahorna A. V. (2014). Development of the biocentric-network structure of Vinnytsia ecological network using geoinformation technologies. Eastern European Journal of Advanced Technology, 6/10 (72), 8-12 [In Ukrainian]. [Крижановський Є. М., Нагорна А. В. Розробка біоцентрично-мережевої структури екологічної мережі міста Вінниця з використанням геоінформаційних технологій // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. 6/10 (72). С. 8-12.]
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.29275
 
19. Services in the field of environmental protection (Development of the local scheme of the econetwork of Vinnytsia). (2018). Report on research work. Vinnytsia, 415 p. [In Ukrainian]. [Звіт про науково-дослідну роботу: «Послуги у сфері охорони довкілля (Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці)». Вінниця, 2018. 415 с.]
 
20. Yatsentyuk Yu. V. (2015). The urban landscape-technical systems (on the example of the city of Vinnytsia). Vinnytsia, 200 p. [In Ukrainian]. [Яцентюк Ю. В. Міські ландшафтно-технічні системи (на прикладі міста Вінниці). Вінниця, 2015. 200 с.]
 
21. Yatsentyuk Yu. V. (2011). The econetwork of Vinnytsia region. Vinnytsia, 128 p. [In Ukrainian]. [Яцентюк Ю. В. Екомережа Вінницької області. Вінниця, 2011. 128 с.]