В.І. Захарченко, С.В. Захарченко. ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.057
Ukr. geogr. z. 2021, N2:57-69
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.І. Захарченко - Вінницький національний аграрний університет;
С.В. Захарченко - Вінницький кооперативний інститут.

Резюме: 

Метою статті є обґрунтування типології форм просторової організації економіки на основі процесного підходу та з’ясування особливостей їхнього розвитку в контексті українських реалій і глобальних трендів суспільного розвитку. Новизна дослідження полягає в тому, що виділено чотири типи форм просторової організації економіки – на основі процесів ділової, інноваційної та зовнішньоекономічної активності й агломерування виробництва. Відмічено їх підтипи: за складом галузей (галузеві, міжгалузеві, багатогалузеві), за характером зв’язків (горизонтального, вертикального і змішаного типів), за організаційним статусом (організаційно оформлені та організаційно не оформлені), за конфігурацією (точкові, мережні, площинні), за просторовим поширенням (локальні, регіональні, національні, міжнародні). Практична цінність здобутих результатів полягає в тому, що виявлено особливості розвитку форм просторової організації економіки.

Ключові слова: 
форма просторової організації економіки, типологія, процес, активність (ділова, інноваційна, зовнішньоекономічна), агломерування виробництва
Сторінки: 
57-69
Література: 

1. Zakharchenko V. I. (2002). Types of industrial territorial systems. Ukrainian Geographical Journal, 4, 40-45. [In Ukrainian]. [Захарченко В. І. Типи промислових територіальних систем // Укр. геогр. журн. 2002. № 4. С. 40-45.]
 
2. Shchehliuk S. D. (2016). Theoretical approaches to the typology of spatial forms of business activity in the region. Regional Economics, 3, 69-75. [In Ukrainian]. [Щеглюк С. Д. Теоретичні підходи до типології просторових форм ділової активності регіону // Регіональна економіка. 2016. № 3. C. 69-75.]
 
3. Melnyk M. I. (ed.) (2019). Spatial organization of business in the regions of Ukraine: forms and mechanisms of regulation: a monograph in 2 volumes. Vol.1. Lviv, 377 p. [In Ukrainian]. [Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми регулювання: монографія у 2-х т. Т.1 / наук. ред. М. І. Мельник. Львів, 2019. 377 с.]
 
4. Pulina T. V., Teslenok I. M., Nosov M. P. Pulina T. V. (2019). Problems and prospects of business incubators in Ukraine as an innovative organizational structure. Efficient economy. 2019, 12. DOI: 10.32702 / 2307-2105-2019.12.5 [In Ukrainian]. [Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури // Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5]
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.5
 
5. Ivanova N. I., ed. (2016). Industry instruments of innovation policy. Moscow, 161 p. [In Russian]. [Отраслевые инструменты инновационной политики / отв. ред. Н. И. Иванова. Москва, 2016. 161 с.]
 
6. Zakharchenko S. V. (2016). Competitiveness of Ukraine and its regions: international dimension: monograph. Vinnytsia, 413 p. [In Ukrainian] [Захарченко С. В. Конкурентоспроможність України та її регіонів: міжнародний вимір: монографія. Вінниця, 2016. 413 с.]
 
7. Sokolenko S. (2002). Production systems of globalization: networks, alliances, partnerships, clusters: Ukrainian context. Kyiv, 646 p. [In Russian]. [Соколенко С. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнерства, кластеры: Украинский контекст. Киев, 2002. 646 с.]
 
8. Porter M. (2005). Competition. Moscow, 608 p. [In Russian]. [Портер М. Конкуренция / пер. с англ. Москва, 2005. 608 с.]
 
9. Rudenko L. G. (2002). Production systems: from local production-territorial systems to clusters. Ukrainian Geographical Journal, 1, 77-78. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г. Виробничі системи: від локальних виробничо-територіальних систем до кластерів // Укр. геогр. журн. 2002. № 1. С. 77-78.]
https://doi.org/10.1016/B978-155860673-9/50036-7
 
10. Yurchak O. et all. (2020). National program of cluster development until 2027: concept, development guidelines, recommendations. Industry4Ukraine: analytical center. September 30. URL: https://www.industry4ukraine.net/events/programa-klasternogo-rozvytku-2027/ [In Ukrainian]. [Національна програма кластерного розвитку до 2027: концепція, орієнтири розвитку, рекомендації / О. Юрчак (координатор робочої групи) та ін. // Industry4Ukraine: аналіт. центр. 2020. 30 вер. URL: https://www.industry4ukraine.net/events/programa-klasternogo-rozvytku-2027/]
 
11. Zakharchenko V. I., Zakharchenko S. V. (2011). Cluster approach to increasing the competitiveness of the regions of Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 2, 28-33. [In Ukrainian]. [Захарченко В. І., Захарченко С. В. Кластерний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіонів України // Укр. геогр. журн. 2011. № 2. С. 28-33.]
 
12. Pidhrushnyi H. P. (2017). Formation of the system of growth poles in Ukraine as a prerequisite for its transition to the model of polycentric spatial development. Ukrainian Geographical Journal, 1, 48-54. [In Ukrainian]. [Підгрушний Г. П. Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі поліцентричного просторового розвитку // Укр. геогр. журн. 2017. № 1. С. 48-54.]
https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.048
 
13. Shabliy O. I. (1987). Flexible territorial organization of production (formulation of the question). Lavrov S. B., Selivestrov Yu. P., ed. Geography and modernity: interuniversity collection. Leningrad, Vol. 3, 95-104. [In Russian] [Шаблий О. И. Гибкая территориальная организация производства (постановка вопроса) // География и современность: межвуз. cб. / под ред. С. Б. Лаврова, Ю. П. Селивестрова. Ленинград, 1987. Вып. 3. С. 95-104.]
 
14. 15 Ukrainian technology startups will go to Startup Grind Global 2020 in Silicon Valley (2019). Ministry and Committee for Digital Transformation of Ukraine: press office. December 20. URL: https://thedigital.gov.ua/news/15-ukrainskikh-tekhnologichnikh-startapiv-poidut-na-startup-grind-global-2020-u-kremnieviy-dolini [In Ukrainian] [15 українських технологічних стартапів поїдуть на Startup Grind Global 2020 у Кремнієвій долині / Міністерство та Комітет цифрової трансформації України: прес-офіс. 2019. 20 груд. URL: https://thedigital.gov.ua/news/15-ukrainskikh-tekhnologichnikh-startapiv-poidut-na-startup-grind-global-2020-u-kremnieviy-dolini]
 
15. Review of the state of development of the network of industrial parks in the context of the regions of Ukraine (as of 28.12.2020) (2021). Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini (access date: 02.01.2021). [In Ukrainian]. [Огляд стану розбудови мережі індустріальних парків в розрізі регіонів України (станом на 28.12.2020) / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini (дата звернення: 02.01.2021).]
 
16. Skliarov R. (2019). Innovation parks: the experience of Ukraine and the world. Business: site. Marx 7. URL: https://business.ua/en/innovatsijni-parki-dosvid-ukrajini-ta-svitu [In Ukrainian]. [Скляров Р. Інноваційні парки: досвід України та світу // Бізнес: сайт. 2019. 7 бер. URL: https://business.ua/uk/innovatsijni-parki-dosvid-ukrajini-ta-svitu]
 
17. Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01) (2006). Official Journal of the European Union, Vol. 49. 26 p. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52006XC1230(01)
 
18. Ruston S. EPIC: European Platform for Intelligent Cities (EPIC) (2013). An official website of the European Union. January 28. URL: http://epic-cities.eu/sites/default/files/documents/20Cities.pdf
 
19. Winners of the contest "Smart City Awards 2020" (2020). Association of Cities of Ukraine: official site. October 8. URL: http://www.auc.org.ua/novyna/vyznacheno-peremozhciv-konkursu-smart-city-awards-2020 [In Ukrainian]. [Визначено переможців конкурсу «Smart City Awards 2020» / Асоціація міст України: офіц. сайт. 2020. 8 жовт. URL: http://www.auc.org.ua/novyna/vyznacheno-peremozhciv-konkursu-smart-city-awards-2020]
 
20. Anderson A. (1991). Infrastruktur zur Entwicklung von Regionen. In: Der Ministerprasident des Landes Schleswig-Holstein. Denkfabrik (ed.) Infrastruktur der Kommunikationsge-sellschaft. Schleswig-Holstein als K-region. Projektgruppe der Denkfabrik Schleswig-Holstein, 16-19.