Український географічний журнал 2021 (3)

Рік: 
2021
Номер: 
3
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.03
1 В.І. Осадчий, В.К. Хільчевський, В.О. Манукало. НАЦІОНАЛЬНА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ – СТОЛІТТЯ СИСТЕМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ПРОГНОЗІВ (1921-2021 роки) 03-11 pdf
2 Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ У ЗОНІ ВПЛИВУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІСУ (ПОСИЛЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ) 12-18 pdf
3 Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, І.В. Гукалова, А.А. Мозговий, С.А. Покляцький, О.В. Горміз, В.Р. Торушанко. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ: ПЕРЦЕПТИВНА СКЛАДОВА 19-28 pdf
4 В.С. Чабанюк. АТЛАСНИЙ КАРКАС РІШЕНЬ ЯК МЕТОД ВІДРОДЖЕНОЇ МОДЕЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КАРТОГРАФІЇ 29-38 pdf
5 О.Г. Голубцов, Л.Ю. Сорокіна, Л.М. Тимуляк, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон, І.В. Рога, Н.І. Батова, М.Ф. Петров, Н.І. Назарчук. ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ 38-53 pdf
6 М.В. Ільїна, Ю.Б. Шпильова. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 54-62 pdf
7 В.К. Борисенко, Т.Г. Рендюк. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 63-70 pdf