Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ У ЗОНІ ВПЛИВУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІСУ (ПОСИЛЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ)

https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.012
Ukr. geogr. z. 2021, N3:12-18
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.П. Нагірна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета дослідження ‒ на основі аналізу сучасного стану і тенденцій змін агропродовольчої функції сільської місцевості визначити напрями посилення її розвитку в умовах сучасних викликів. У статті на основі порівняльного аналізу розвитку сільського господарства (за умов командно-адміністративної системи управління і сучасного стану галузі в умовах ринку) виявлено особливості формування і тенденції змін агропродовольчої функції приміської сільської місцевості. Свого часу навколо м. Київ було сформовано приміський АПК з метою забезпечення потреб міського населення у малотранспортабельній продукції – м`ясній і молочній продукції, овочах і фруктах. У результаті підсилилася агропродовольча функція приміської зони. Згодом під впливом змін у системі сільського господарства, активізації експорту було надано перевагу високоінтенсивному землеробству, виробництву експортоорієнтованих культур – зернових, соняшнику, ріпаку, сої, кукурудзи. Істотно знизилося виробництво продукції для потреб метрополісу (овочів, круп’яних культур, картоплі, фруктів та ягід), зменшилася роль агропродовольчої функції приміської сільської місцевості. У результаті проведених досліджень запропоновано напрями посилення агропродовольчої функції в умовах суспільних трансформацій. Новизна дослідження ‒ дано аналіз сучасного стану і тенденцій змін агропродовольчої функції в зоні впливу метрополісу. Розроблено напрями посилення агропродовольчої функції в умовах суспільних трансформацій і глобальних викликів.

Ключові слова: 
сільська місцевість, Київський метрополіс, трансформаційні процеси, агропродовольча функція сільської місцевості, спеціалізація сільського господарства
Сторінки: 
12-18
Література: 

1. Yatsuk I.P, Matusevich G.D. (2014). Agroecological condition of soils of Kyiv region // Balanced nature using, 1, 79-85 [In Ukrainian]. [Яцук І. П., Матусевич Г.Д. Агроекологічний стан ґрунтів Київської області // Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 79-85.]
 
2. Nahirna V.P., Rudenko L.H. (2016). Rural locality of Ukraine as a consequence of transformations in agrarian sphere of economy. Ukrainian geographical journal, 2, 39-47. DOI: 10.15407/ugz2016.02.039. [In Ukrainian]. [Нагірна В. П., Руденко Л. Г. Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів в аграрній сфері // Укр. Геогр. журн. 2016. № 2. С. 39-47. DOI: 10.15407/ugz2016.02.039.]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.039
 
3. Statistical Yearbook of Kyiv region for 2017. (2018). Kyiv, p.147-148, 158-159, 267. [In Ukrainian]. [Статистичний щорічник Київської області за 2017 рік. - Київ, 2018. - с. 147-148, с. 158-159, с. 267.]
 
4. Borodina O.M., Prokopa I.V., Yurchyshyn V.V. et al. Ed. O.M. Borodina. (2012). Socio-economic development of agriculture and rural areas: modern dimension. Kyiv, 320 p. [In Ukrainian]. [Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин та ін.
 
за ред.. Бородіної. Київ, 2012. 320 с.]
 
5. Palamarchuk M.M.. Palamarchuk A.M., Yazinina R.A., Nahirnaya V.P. et al. (1985) Territorial organization of agro-industrial complexes. Kyiv, 304 p. [In Russian]. [Территориальная организация агропромышленных комплексов / М.М. Паламарчук. А.М. Паламарчук, Р.А. Язынина, В.П. Нагирная и др. Киев, 1985. 304 с.]
 
6. Nagirna V.P. (1995). Livestock and industrial complex of Ukraine (territorial organization and nature management). Monograph. Kyiv, 150 p.[In Ukrainian]. [Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України (територіальна організація і природокористування): Монографія.  Київ, 1995. 150 с.]