Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, І.В. Гукалова, А.А. Мозговий, С.А. Покляцький, О.В. Горміз, В.Р. Торушанко. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ: ПЕРЦЕПТИВНА СКЛАДОВА

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.019
Ukr. geogr. z. 2021, N3:19-28
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
І.В. Гукалова - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.А. Мозговий - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Покляцький - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.В. Горміз - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.Р. Торушанко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Метою дослідження є виявлення локальних ознак інклюзії та/або ексклюзії в межах столичного постсоціалістичного міста, верифікація партисипативних підходів в контексті дослідження збалансованості, а також створення підґрунтя для розробки рекомендацій щодо подальшого вдосконалення політики міського розвитку в Україні. На прикладі Києва та кількох його мікрорайонів, на основі опитування та експертної оцінки, визначено локальні особливості просторового виміру інклюзивності – доступності та відкритості об’єктів інфраструктури, організації міського простору. У ході опитувань, поряд з позитивними оцінками доступності міської інфраструктури для мешканців, та високих оцінок якості облаштування окремих об’єктів, виявлено і суттєві недоліки, особливо виражені стосовно людей з інвалідністю. Наукова новизна статті полягає у виявленні локальних ознак інклюзивності і ексклюзивності в столиці постсоціалістичної країни в контексті вдосконалення міської політики в Україні.

Ключові слова: 
міський розвиток, збалансований розвиток
Сторінки: 
19-28
Література: 

1. The goals of sustainable development: Ukraine. National report (2017). Kyiv, 176 p. [In Ukrainian]. [Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь, Київ: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 176 с.]
 
2. Lisovskyi S.A., Maruniak Eu.O., Gukalova I.V., Mozgovyi A.A., Pokliatzkyi S.A. (2019). Inclusiveness and environmental priorities of urban development as components of quality of life. Ukrainian geographical journal, 2, 13-22. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.013 [In Ukrainian]. [Лісовський С.А., Маруняк Є.О., Гукалова І.В., Мозговий А.А., Покляцький С.А. Інклюзивність та екологічні пріоритети міського розвитку, як складові якості життя населення (приклади модельних міст) // Укр. геогр. журн. № 2. С. 13-22. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.013].
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.013
 
3. Maruniak Eu.O., Lisovskyi S.A., Pokliatskyi S.A., Mozghovyi A.A., Petrovska A.O., Rumiantseva M.V. (2021). Development of the capital city through the prism of inclusiveness (a case of Kyiv). Ukrainian geographical journal, 1, 25-33. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.025 [In Ukrainian]. [Маруняк Є.О., Лісовський С.А., Покляцький С.А., Мозговий А.А., Петровська А.О., Румянцева М.В. Розвиток столичного міста крізь призму інклюзивності (на прикладі м. Києва) // Укр. геогр. журн. № 1. С. 25-33. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.025].
https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.025
 
4. Dronova O.L., Kononenko O.Yu. (2019). Slavutych: formation of the urban resilience capacity in the conditions of current challenges and threats. Ukrainian geographical journal, 3, 22-36. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.022 [In Ukrainian]. [Дронова О.Л., Кононенко О.Ю. Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів та загроз // Укр. геогр. журн. № 3. С. 22-36. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.022].
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.022
 
5. Pidgrushnyi G.P., Mezentsev K.V., Dudin V.S., Provotar N.I., Bondar V.V. (2020). Commercial suburbanization in Kyiv metropolitan region: uneven development and polycentricity. Ukrainian geographical journal, 4, 19-28. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.019 [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П., Мезенцев К.В., Дудін В.С., Провотар Н.І., В.В. Бондар. Комерційна субурбанізація у Київському метрополісному регіоні: нерівномірність і поліцентричність розвитку // Укр. геогр. журн. № 4. С. 19-28. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.019 ].
https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.019
 
6. Bogdan O. (2015). What is worth knowing about sociology and social research? A guide for civic activists and all those interested. Kyiv, 380 p.[In Ukrainian]. [Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. Київ, 2015. 380 с].
 
7. Gomaniuk M.A. (2913). Interviewer in a mass survey. Pocket textbook. Kherson, 2013. 84 p. [In Ukrainian]. [Гоманюк М.А. Інтерв'юер у масовому опитуванні. Кишеньковий навчально-методичний посібник. Херсон, 2013. 84 с.]
 
8. Opinion poll: How to properly understand and interpret sociological data? A guide for journalists and anyone working with sociological data. (2020). Democratic Initiative Foundation. URL: https://razumkov.org.ua/uploads.pdf [In Ukrainian]. [Опитування громадської думки: Як правильно розуміти та інтерпретувати соціологічні дані? Посібник для журналістів та всіх, хто працює з соціологічними даними. Фонд демократичної ініціативи, 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads.pdf ]
 
9. Starikov S.A. (2012). The use of information and communication technologies in pedagogical research. Scientific research in education, 12, 6-12. [In Russian]. [Стариков С.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в педагогических исследованиях // Научные исследования в образовании. 2012. 12. С .6-12.]
 
10. Hanák T., Marović I., Aigel P, (2015). Perception of Residential Environment in Cities: A Comparative Study. Procedia Engineerin., Vol. 117, 495-501 https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.202.
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.202
 
11. Egger S. (2006). Determining a sustainable city model. Environmental Modelling & Software, 21. 1235-1246. 10.1016/j.envsoft.2005.04.012.
https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2005.04.012
 
12. Rioux L., Werner C. (2011) Residential satisfaction among aging people living in place. Journal of Environmental Psychology. Vol. 31(2), 158-169.
https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.12.001
 
13. Black P., Street E. (2014). The Power of Perceptions: Exploring the Role of Urban Design in Cycling Behaviours and Healthy Ageing. Transportation Research Procedia. Vol. 4, P.8-79, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.006.
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.006
 
14. Topal H.F., Hunt D.V.L., Rogers C.D.F. (2021). Sustainability Understanding and Behaviors across Urban Areas: A Case Study on Istanbul City. Sustainability; 13(14), 7711. https://doi.org/10.3390/su13147711
https://doi.org/10.3390/su13147711
 
15. Sustainable development of Ukraine cities. URL: https://docs.google.com/forms/d/ 1elIjbD4RkLJs8vW3PLjTQRHojT1sKfCAv-gOPYFtZmI/edit. [Збалансований розвиток міст України. Google-форма. URL: https://docs.google.com/forms/d/ 1elIjbD4RkLJs8vW3PLjTQRHojT1sKfCAv-gOPYFtZmI/edit]