В.С. Чабанюк. АТЛАСНИЙ КАРКАС РІШЕНЬ ЯК МЕТОД ВІДРОДЖЕНОЇ МОДЕЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КАРТОГРАФІЇ

https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.029
Ukr. geogr. z. 2021, N3:29-38
Мова публікації: 
Англійська
Повний текст: 
Автори: 

В.С. Чабанюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Описано метод і, частково, атласні технології, які зараз використовують в Інституті географії НАНУ для створення Електронних атласів і Атласних інформаційних систем. Такі діади методів і технологій/засобів у атласному контексті називаються загалом Атласними Каркасами Рішень AtlasSF. Уточнення використовують для позначення «методу AtlasSF» або «технології/засобу AtlasSF». З початку століття наша «початкова» технологія AtlasSF змінювалася кожні п’ять років без зміни метода AtlasSF. Третя зміна технології, починаючи з 2016 р., стала революційною. Найважливішою стала неявна зміна Картознавчої концепції картографії К. Саліщева. Нова парадигма ще мало усвідомлена, хоча перебудовані метод і технологія AtlasSF вже базуються на ній. Нова концепція/парадигма картографії називається відродженою Модельно-пізнавальною парадигмою (МПП). Оригінальна МПП відома в пострадянських країнах завдяки А. Берлянту. Вона має багато спільного з парадигмами картографії, відомими в західних країнах як Аналітична (модельна частина МПП) і Комунікативна/Пізнавальна (пізнавальна частина МПП). Для надання «сучасного життя» МПП використовують Базовану на моделях інженерію (БМІ) і Реляційну картографію (РелКа). У використанні БМІ і РелКа істотними є спеціальні моделі, відомі як патерни. Серед патернів особливе місце займають каркаси. Для інтерпретації теоретичних конструкцій використано «Атлас Населення України та його Природна і Культурна спадщина» [1], створений за допомогою перебудованої початкової технології AtlasSF.

Ключові слова: 
модельно-пізнавальна концепція/парадигма: оригінальна і оновлена, Каркас атласних рішень, концептуальний каркас і каркас рішень, реляційна картографія
Сторінки: 
29-38
Література: 

1. Rudenko L.H., Bochkovska A.I., Polyvach K.A., Chabaniuk V.S., Podvoiska V.I. Santalova S.O. Leiberiuk O.M., Vyshnia M.M., Kyryliuk M.O. (2020). The population of Ukraine and its natural and cultural heritage in the atlas information system. Ukrainian Geographical Journal, 4, 58-70. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.058 [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Бочковська А.І., Поливач К.А., Чабанюк В.С., Санталова С.О., Подвойська В.І., Лейберюк О.М., Вишня М.М., Кирилюк М.О. (2020). Населення України та його природна і культурна спадщина в атласній інформаційній системі // Укр. геогр. журн. 2020. № 4. С. 58-70. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.058]
 
2. Salichtchev K.A. (1990). Map Knowledge. Textbook. 3rd ed. Moscow, 400 p. [In Russian]. [Салищев К.А. Картоведение. Учебник. 3-е изд. Москва, 1990. 400 с.]
 
3. Berlyant A.M. (1996). Geoiconics. Moscow, 208 p. [In Russian]. [Берлянт А.М. Геоиконика. Москва, 1996. 208 с.]
 
4. Berlyant A.M. (1978). Cartographic method of research. Moscow, 257 p. [In Russian]. [Берлянт А.М. Картографический метод исследования. Москва, 1978. 257 с.]
 
5. Aslanikashvili A.F. (1974). Metacartography. Main problems. Tbilisi, 126 p. [In Russian]. [Асланикашвили А.Ф. Метакартография. Основные проблемы. Тбилиси, 1974. 126 с.]
 
6. Sui D., Holt J. (2008). Visualizing and Analysing Public-Health Data Using Value-by-Area Cartograms: Toward a New Synthetic Framework. Cartographica, Vol. 43, Iss. 1, 3-20.
https://doi.org/10.3138/carto.43.1.3
 
7. Liuty A.A. (1988). Language of map: essence, system, functions. Moscow, 292 p. [In Russian]. [Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. Москва, 1988. 292 с.]
 
8. Klir G. (1985). The Architecture of Systems Problem Solving. New York, 540 p.
https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1168-4
 
9. Microsoft_Solutions_Framework (2020).URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Solutions_Framework
 
10. Dyshlyk O.P., Markov S.Y., Chabaniuk V.S. (2003). GeoSolutions Framework as the way for NSDI construction. Engineering geodesy. Scientific and Technical Collection. Vol. 49. Kyiv, 73-94. [In Ukrainian]. [Дишлик О.П., Марков С.Ю., Чабанюк В.С. Каркас георішень як спосіб побудови національної інфраструк-тури геопросторових даних // Інженерна геодезія. Науково-технічний збірник. Вип. 49. Київ, 2003. С. 73-94]
 
11. Ruzavin G.I. (2012). Methodology of scientific knowledge: Textbook manual for universities. Moscow, 287 p. [In Russian]. [Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для вузов. Москва, 2005. 287 с.]
 
12. Means. Pharmaceutical encyclopedia. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1563/zasib [In Ukrainian]. [Засіб // Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1563/zasib]
 
13. Rudenko L.G. (ed.). (2007). National Atlas of Ukraine. Scientific bases of creation and their realization. Kyiv, 408 p. [In Ukrainian]. [Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація / Ред. Л.Г.Руденко. Київ, 2007. 408 с]
 
14. Alexander C. (1979). The Timeless Way Of Building. Oxford University Press, 552 p.
 
15. Chabaniuk V.S. (2018). Relational cartography: Theory and practice. Kyiv, 525 p. [In Ukrainian]. [Чабанюк В.С. Реляційна картографія: Теорія та практика. Київ, 2018. 525 с.]
 
16. Final Report of the Model Based Engineering (MBE) Subcommittee. (2011). Arlington, VA, USA: National Defense Industrial Association (NDIA), 58 (60) p. URL: http://www.ndia.org/Divisions/Divisions/SystemsEngineering/Documents/Committees/M_S%20Committee/Repo...(2011-04-22)_Marked_Final_Draft.pdf
 
17. Brambilla M., Cabot J., Wimmer M. (2017). Model-driven Software Engineering in Practice. 2nd ed. Milano, 209 p.
 
18. Favre J.-M. (2006). Megamodelling and Etymology. A Story of Words: from MED to MDE via MODEL in Five Millenniums. Dagstuhl Seminar Proceedings 05161, paper 427, 22 p.
 
19. Cauvin C., Escobar F., Serradj A. (2010). Thematic Cartography. Vols. 1-3. ISTE-Wiley.
 
20. Rudenko L., Chabaniuk V., PodvoiskaV., Vyshnya M. (2019). Interactive Maps of Potentially Dangerous Objects of Ukraine: Problems of Database Construction and Visualization. Ukrainian Geographical Journal, 4(108), 57-70. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.057
https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.057
 
21. Leaflet JavaScript library. URL: https://leafletjs.com, accessed 2021-apr-04.
 
22. McKenney M., Schneider M. (2016). Map Framework: A Formal Model of Maps as a Fundamental Data Type in Information Systems. Springer, 140 p.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-46766-5_2