І.В. Тимченко, Р.Б. Гаврилюк, О.В. Томченко. АНАЛІЗ ЗМІНИ РУСЛА РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННИХ ТА ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.065
Ukr. geogr. z. 2021, N4:65-71
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

І.В. Тимченко - Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв;
Р.Б. Гаврилюк - Інститут геологічних наук Національної академії наук України, Київ;
О.В. Томченко - Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Наведено результати дослідження зміни русла річки Південний Буг (у межах Миколаївської області) за допомогою космічних знімків; оцінено загальну тенденцію зменшення стоку в нижній течії річки Південний Буг за останні п’ять років. Висвітлено результати аналізу зміни ширини русла після серії підвищень рівня руслового Олександрівського водосховища. Підняття рівня Олександрівського водосховища проводилось в декілька етапів і супроводжувалось негативними наслідками для довкілля, зокрема затопленням земель природно-заповідного фонду, а на сьогодні заплановано чергове підняття його рівня. За результатами аналізу космічних знімків попередньо оцінено вплив Олександрівського водосховища на нижню течію річки, зокрема динаміку зміни русла нижче та вище від греблі водосховища. Наведено перелік першочергових заходів для поліпшення екологічного стану р. Південний Буг.

Ключові слова: 
Південний Буг, Олександрівське водосховище, ГІС, ДЗЗ, вплив на довкілля
Сторінки: 
65-71
Література: 

1. Afanasyev S., Peters A., Stashuk V., Yaroshevich O.(ed.)(2014). River basin management plan of the Southern Bug river. Monograph. Kyiv, 188 p. [In Ukrainian]. [План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та першочергові заходи / За ред. С. Афанасьєва, А. Петерс, В. Сташука, О. Ярошевича. Київ, 2014. 188 с.]
 
2. Shapar A. (2011). Ecological and economic problems of translation of the Dnipro river ecosystem to the regime of sustainable functioning. Ecology and nature management, 14, 26-48. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/57425/03-Shapar.pdf?sequence=1 ] [In Ukrainian]. [Шапар А.Г., Скрипник О.О., Сметана С.М. Еколого-економічні проблеми переводу екосистеми річки Дніпро до режиму сталого функціонування // Екологія і природокористування. 2011. № 14. С. 26-48. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/57425/03-hapar.pdf?sequence=1 ]
 
3. Zatserkovny V., Oberemok N., Tishaev I., TA Kazanyuk T. (2017). The use of GIS and remote sensing technologies for monitoring of water bodies. Science-Based Technologies, 33, 78-88. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/11563/15412 ]. [In Ukrainian]. [Зацерковний В. І., Оберемок Н. В., Тішаєв І. В., Казанюк Т. А. Використання технологій ГІС та ДЗЗ для моніторингу водних об'єктів // Наукоємні технології. 2017. № 33. С. 78-88. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ SBT/article/view/11563/15412 ]
 
4. Boychenko S., Havryliuk R., Savchenko S., Sharavara V., Movchan Ya., Melnychuk V. (2017). Trends in the runoff of the Southern Bug river - the infl uence of climatic factors and over-regulation. Proceedings of V Scientifi c Readings in Memory of Serhiy Tarashchuk, Series Conservation Biology in Ukraine (Mykolaiv, april 26, 2017), 3, 17-19. [In Ukrainian]. [Бойченко С.Г., Гаврилюк Р.Б., Савченко С.А., Шаравара В.В., Мовчан Я.І., Мельничук В.П. Тенденції зміни стоку Південного Бугу - вплив кліматичних факторів та зарегулювання / Матеріали V Наукових читань пам'яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 21 квітня 2017 року) / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 3. 2017. С. 17-19.]
 
5. Boychenko S., Havryliuk R., Veremiychyk H., Kolomiets H., Movchan Ya., Tarasova O., Savchenko S., Strava T. (2015). Water and water resources of Ukraine: issues of eco-management in the conditions of climate change (on the example of the situation on the Southern Bug river). Proceedings of the international scientifi c-practical conference on The strategy of optimal development. Khariv, p.254-257. [In Ukrainian]. [Бойченко С., Гаврилюк Р., Веремійчук Г., Коломієць Г., Мовчан Я., Тарасова О., Савченко С., Страва Т. Вода і водні ресурси України: питання екоуправління в умовах змін клімату (на прикладі ситуації на Південному Бузі) // Регіон-2015 : стратегія оптимально-го розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків., 2015. C. 254-257.]
 
6. Kolomiets H., Shiryaeva D. (2019). Distribution of vascular plants in reservoirs of the Bug National Park in connection with the creation of the Olexandrivka Reservoir. Proceedings of VI Scientifi c Readings in Memory of Serhiy Tarashchuk. Mykolaiv, p. 73-78. [In Ukrainian]. [Коломієць Г.В. Ширяєва Д.В. Поширення судинних рослин водойм національного природного парку «Бузький Гард» у зв'язку зі створенням Олександрівського водосховища / Матеріали VI Наукових читань пам'яті Сергія Таращука, Миколаїв, 2019. С.73-78.]
 
7. Tymchenko I., Havryliuk R. (2019). Environmental impact assessment of Tashlyk PSP: impact on the water resources. Proceedings of X International scientifi c-practical conference on Renewable energy sources as an alternative to primary energy sources in the region. Lviv, p. 65-69. [In Ukrainian]. [Тимченко І.В., Гаврилюк Р.Б. Оцінка впливу на довкілля Ташлицької ГАЕС: вплив на стан водних ресурсів // Xth International scientifi c-practical conference "Renewable energy sources as alternative to primary energy sources in region". Львів, 2019. С.65-69.]
 
8. Tymchenko I., Havryliuk R. (2019). Assessment of the ecological condition of the Southern Bug river in the area of Olexandrivka Reservoir in the conditions of climate. Proceedings of VI Scientifi c Readings in Memory of Serhiy Tarashchuk. Mykolaiv, p. 79-82. [In Ukrainian]. [Тимченко І.В., Гаврилюк Р.Б. Оцінка екологічного стану річки Південний Буг в районі Олександрівського водосховища в умовах зміни клімату// Матеріали VI Наукових читань пам'яті Сергія Таращука. Миколаїв, 2019. С.79-82.]
 
9. Rakhmatullina E. (2017). Estimation of future trends in changes in the characteristics of the hydrological regime of the Southern Bug river basin in the winter. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 20, 91-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2017_20_13 ]. [In Ukrainian]. [Рахматулліна Е. Р. Оцінка майбутніх тенденцій змін характеристик гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в зимовий період / Е. Р. Рахматулліна, В. В. Гребінь // Український гідрометеорологічний журнал. - 2017. - № 20. - С. 91-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2017_20_13 ]
https://doi.org/10.31481/uhmj.20.2017.11
 
10. Hydropower Development Program till 2026. (2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80#Text [In Ukrainian]. [Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80#Text ]
 
11. Official website of the South-Ukrainian energy complex. URL: https://www.sunpp.mk.ua/ [In Ukrainian]. [Офіційний сайт Южно-Українського енергокомплексу / URL: https://www.sunpp.mk.ua/]