Є.О. Маруняк, В.М. Чехній. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.004
Ukr. geogr. z. 2022, N1:04-07
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.М. Чехній - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Метою публікації є висвітлення основних наукових напрацювань Інституту географії НАН України за науково-дослідними роботами, проведеними в установі у 2021 р. Особливу увагу приділено проблемам оцінки ризиків та загроз, розвитку урбанізованих територій та досягнення в Україні Цілей 2030.

Ключові слова: 
географія, методологія, методи, рекомендації
Сторінки: 
04-07
Література: 

1. Rudenko, L. H., Maruniak, Eu. O., Lisovskyi, S. A., Chabaniuk, V. S., Bochkovska, A. I., Polyvach, K. A., Podvoiska, V. I., & Vyshnia, M. M. (2021). Atlas information system of threats for the sustainable development of the regions of Ukraine (conceptualization and implementation). Ukr. Geogr. Ž., 4, 8-17. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.008 [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Маруняк Є. О., Лісовський С. А., Чабанюк В. С., Бочковська А. І., Поливач К. А., Подвойська В. І., Вишня М. М. Атласна інформаційна система потенційних загроз сталому розвитку регіонів України (концептуалізація і реалізація) // Укр. геогр. журн. 2021. № 4. С. 8-17. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.008].
https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.008
 
2. Matviishyna, Zh. M., Doroshkevych, S. P., & Kushnir, A. S. (2021). Assessment of influence of paleogeographical conditions on the formation of mineral raw materials for the manufacture of ceramic products (on the example of Opishnyanske deposit of clay rocks). Ukr. Geogr. Ž., 1, 15-24. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.015 [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж.М., Дорошкевич С.П., Кушнір А.С. Оцінка впливу палеогеографічних умов на формування мінеральної сировини для виготовлення керамічних виробів (на прикладі Опішнянського родовища глин) // Укр. геогр. журн. 2021. № 1. С. 5-24. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.015].
https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.015
 
3. Pidgrushnyi, G., Marushchynets, A., & Ishchenko, Y. (2021). Kyiv metropolitan area: the problems of formation, composition and boundaries. Ukr. Geogr. Ž., 4. 47-56. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.047 [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П., Марущинець А.В., Іщенко Ю.Д. Київський метрополісний регіон: проблеми формування, склад і межі // Укр. геогр. журн. 2021. № 4. С. 47-56. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.047].
https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.047
 
4. Maruniak, Eu. O., Lisovskyi, S. A., Gukalova, I. V., Mozghovyi, A. A., Pokliatskyi, S. A., Gormiz, O. V., & Torushanko, V. R. (2021). Human-geographical assessment of sustainable development of cities of Ukraine: perceptive component. Ukr. Geogr. Ž., 3, 19-28. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.019 [In Ukrainian]. [Маруняк Є. О., Лісовський С. А., Гукалова І. В., Мозговий А. А., Покляцький С. А., Горміз О. В., Торушанко В. Р. Суспільно-географічна оцінка збалансованості розвитку міст України: перцептивна складова // Укр. геогр. журн. 2021. № 3.z С. 19-28. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.019].
https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.019