Український географічний журнал 2022 (2)

Рік: 
2022
Номер: 
2
https://doi.org/10.15407/ugz2022.02
1 Пирожков С. І. НАЦІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 03-10 pdf
2 Єлістратова Л. О., Ходоровський А. Я., Томченко О. В., Лялько В. І., Апостолов О. А., Хижняк А. В. ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ 11-18 pdf
3 Максименко Н. В., Балюк С. А., Кучер А. В., Пересадько В. А. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 19-31 pdf
4 Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Лейберюк О. М. КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 32-45 pdf
5 Яценко Б. П. ГЕОСТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СУЧАСНОГО СВІТУ 46-53 pdf
6 Лісовський С. А. УКРАЇНА ЯК ДОНОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ ТА СРСР 53-64 pdf
7 Варуха А. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ І РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ В МЕТОДИКАХ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 64-72 pdf
8 Борисенко В., Борисенко М. НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНЦІВ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЯВУ) 73-81 pdf