Варуха А. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ І РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ В МЕТОДИКАХ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.064
Ukr. geogr. z. 2022, No. 2: 64–72
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Варуха А. В. – Інститут географії НАН України, Київ; Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Київ

Резюме: 
Мета статті — визначення ролі функціонального зонування в забезпеченні ефективного управління природоохоронними територіями, аналіз основних методик оцінювання ефективності управління при­родоохоронними територіями (ПОТ). Дослідження виконано з використанням загальнонаукових методів. Висвітлено методи та чинники, що слід враховувати під час розробки функціонального зонування. Вказано на значний потенціал використання функціонального зонування задля підвищення ефективного управління ПОТ, в тому числі, шляхом методичного вдосконалення, впровадження міжнародного досвіду, зокрема рекомендацій МСОП, забезпечення балансу між співвідношенням зон. Вперше визначено особливості інтеграції показників критерію функціонального зонування до методик оцінки ефективності управління природоохоронними територіями та необхідність його ширшого впровадження у ці методики.
Ключові слова: 
protected areas, functional zoning, protected areas management effectiveness
Сторінки: 
64-72
Література: 
1. Convention on Biological Diversity, Decision X/2: Strategic plan for biodiversity 2011–2020. URL: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-en.pdf
 
2. Protected Planet. Digital Report. Chapter 2. Global Coverage. (2020). URL: https://livereport.protectedplanet.net/chapter-2
 
3. Sixth National Report on Ukraine’s Implementation of the UN Convention on Biological Diversity. (2018). 122 p. URL: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/31102019/CBD_all_UKR-fin.pdf [In Ukrainian].  [Шостий національний звіт про виконання Україною Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття. 2018. 122 c. URL: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/31102019/CBD_all_UKR-fin.pdf]
 
4. Geldmann, Jonas,  Manica, Andrea,  Burgess, Neil,  Coad, Lauren, & Balmford, Andrew. (2019). A global-level assessment of the effectiveness of protected areas at resisting anthropogenic pressures. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1908221116
 
5. Quick guide to the Aichi Biodiversity Targets. 11. Protected areas increased and improved. URL: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-en.pdf
 
6. Watson, J., Dudley, N., Segan, D. et al. (2014). The performance and potential of protected areas. Nature 515, 67–73. https://doi.org/10.1038/nature13947
 
7. Geldmann J., Deguignet, M., Balmford A.  et al. Essential indicators for measuring area-based conservation effectiveness in the post-2020 global biodiversity framework. Conservation Letters. 2021;14e12792. DOI: https://doi.org/10.1111/conl.12792
 
 
9. Rudenko, L. H., Maruniak, Eu. O. Lisovskyi, S. A., Checkniy, V. M., Golubtsov, O. H., & Ivanenko, Ye. I. (2016). Landscape study aspects of the perspective network of protected areas organization in Ukraine. Ukr. geogr. z., 3. 18–26. [In Ukrainian].  [Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, С. А. Лісовський, В. М. Чехній, О. Г. Голубцов, Є. І. Іваненко. Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України. // Укр. геогр. журнал, 2016. № 3. С. 18–26. https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.018]
 
10. Brusak, V., Maidanskyi, V. (2013). Functional zoning of national natural and regional landscape parks of the Carpathian region: current state, methods and methodology of implementation. Bulletin of Lviv University. Geography series. Vol.  1. 50–69. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.41.1930 [In Ukrainian].  [В. Брусак, В. Майданський. Функціональне зонування національних природних та регіональних ландшафтних парків карпатського регіону: сучасний стан, методи і методологія реалізації. Вісник Львівського університету. Серія географ. 2013. Вип. 41. С. 50–69. URL: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.41.1930]
 
11. Hockings, Marc, Stolton, Sue,  & Dudley, Nigel. (2004). Management Effectiveness: Assessing Management of Protected Areas? Journal of Environmental Policy & Planning. 6. DOI: https://doi.org/10.1080/1523908042000320731
 
12. Rudenko, L. H., Golubtsov, O. H., Chekhniy, V. М. et al. (2020). Methodology and practice of assessing the territory of Ukraine for the nature conservation. Kyiv: Nauk. Dumka. 232 p. [In Ukrainian].  [Л. Г. Руденко, О. Г. Голубцов, В. М. Чехній та ін. Методологія і практика оцінювання території України для заповідання. Київ: Наук. Думка, 2020. 232 с.]
 
13. Thomas, Lee, & Middleton, Julie, (2003). Guidelines for Management Planning of Protected Areas. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ix+79 pp.
 
14. Udod, L.V. (2014). Problems of zoning national parks.  Geopolitics and ecogeodynamics of regions. 258–260. [In Ukrainian].  [Удод Л. В. Проблеми зонування національних парків / Л. В. Удод. // Геополитика и экогеодинамика регионов. — 2014. — C. 258–260.]
 
15. Mishchenko, O. V. National natural parks of Ukraine: problems and prospects of development. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/13506/1/Mischenko.pdf [In Ukrainian].  [Міщенко О.В. Національні природні парки України: проблеми та перспективи розвитку. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/13506/1/Mischenko.pdf]
 
16. Sai, V.  & Havar, Y. (2013). Features of functional zoning of lands of nature reserve territories. Modern achievements of geodetic science and production, issue I (25), 145–149. [In Ukrainian].  [В. Сай, Ю. Хавар. Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій. Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип. І (25), 2013. C. 145–149]
 
17. Coad, Lauren, Leverington Fiona, Burgess Neil, et al. (2013). Progress towards the CBD Protected Area Management Effectiveness targets. PARKS. 19. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2013.PARKS-19-1.LC.en 
 
18. Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. & Courrau, J. (2006). Evaluating Effectiveness: A framework for assessing management effectiveness of protected areas. 2nd edition. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK. xiv + 105 pp. 
 
19. Anthony, Brandon. (2014). Review of international protected area management effectiveness (PAME) experience. 51 pp.
 
20. Ervin, J. (2003). Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM) Methodology. WWF, Gland, Switzerland. 55 pp.
 
21. Stolton, S. & N. Dudley (2016). METT Handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tracking Tool (METT), WWF-UK, Woking. 
 
22. The Ministry of Environment is working on the adaptation of world methods for assessing the effectiveness of the management of national parks and reserves. URL: https://mepr.gov.ua/news/35909.html [In Ukrainian].  [Міндовкілля працює над адаптацією світових методик з оцінки ефективності управління нацпарків та заповідників. URL: https://mepr.gov.ua/news/35909.html]
 
23. The project formed a national version of the methodology for assessing the effectiveness of management of nature reserves in Ukraine. URL: http://snpa.in.ua/. [In Ukrainian].  [В рамках проекту сформували національну версію методики для оцінювання ефективності управління природно-заповідними територіями в Україні. URL: http://snpa.in.ua/]
 
24. Hull, Vanessa,    Xu, Weihua,   Wei, Liu, et al. (2011).  Evaluating the efficacy of zoning designations for protected area management, Biological Conservation, Vol. 144, Issue 12, 3028–3037. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.09.007
 
25. Mallari, N. A. D., Collar, N. J.,  McGowan, P. J. K., et al. (2016). Philippine protected areas are not meeting the biodiversity coverage and management effectiveness requirements of Aichi Target 11. Ambio 45. 313–322. DOI: https://doi.org/10.1007/s13280-015-0740-y
 
26. Lacerda, L., Schmitt, K., Cutter P.  & Meas, S. (2004). Management Effectiveness Assessment of the System of Protected Areas in Cambodia using WWF’s RAPPAM Methodology. 
 
27. Porej, D., & Stanišić, N. (2009). Results of the initial evaluation of Protected Area Management in Montenegro using RAPPAM Methodology.
 
28. Papp, Cristian-Remus. (2013). Carpathian Protected Areas Management Effectiveness Tracking Tool.