Український географічний журнал 2022 (3)

Рік: 
2022
Номер: 
3
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2022.03
1 О. Г. Топчієв. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ГЕОГРАФІЮ: ГЕОГРАФІЧНІ ІМПЕРАТИВИ 03-10 pdf
2 С. Б. Шехунова, Н. П. Сюмар, О. П. Лобасов, С. М. Стадніченко. АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ЗСУВІВ У МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГІС 11-20 pdf
3 О. А. Сіренко. ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ДЕНДРОФЛОРИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ У ПІЗНЬОМУ МІОЦЕНІ-РАННЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ (ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ) 21-28 pdf
4 Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець. ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ І ҐРУНТОУТВОРЕННЯ НА НИХ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ НЕПРИПЛИВНОГО МОРЯ 29-35 pdf
5 С. С. Поп, І. С. Шароді. ОСВОЄННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 36-44 pdf
6 М. Ю. Литвинчук, О. О. Денисенко, А. Л. Мельничук. ІНСТРУМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ДОВГОСТРОКОВИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 45-54 pdf
7 С. П. Краковський, Т. М. Курач. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ: ЛОГІЧНА СХЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ 55-65 pdf
8 В. К. Борисенко, Г. А. Скрипник. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ РЕГІОНАЛІЗМ ТА ЛОКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПРАКТИКИ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 66-71 pdf