С. П. Краковський, Т. М. Курач. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ: ЛОГІЧНА СХЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.03.055
Ukr. geogr. z. 2022, No. 3:55-65
Мова публікації: 
English
Повний текст: 
Автори: 

Краковський С. П. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Курач Т. М.  — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Резюме: 

У статті запропоновано класифікацію інтерактивних функцій електронного атласу, теоретико-методологічні засади створення якої були розроблені попередньо [1]. Для виявлення та формування множини інтерактивних функцій використано тридцять чотири електронних атласи, десять геопорталів та література за темою. Класифікація є штучною та таксономічною з комбінованою структурою: фасетною радіальною на першому рівні та послідовною всередині кожного фасету (групи). Система ознак класифікації сформована на основі призначення функцій. Виділено сім груп функцій: Підтримка експлуатації, Адаптація візуального дизайну, Навігація, Аналіз, Розширюваність, Відновлюваність, Фіксація досвіду. Кожній групі відповідає одна з ознак за призначенням, а послідовність груп обумовлена гіпотетичним сценарієм роботи користувача з електронним атласом. Класифікація відкрита до розширення та модифікації. Дана робота є першим кроком до створення механізму оцінки інтерактивності електронних атласів.

Ключові слова: 
класифікація інтерактивних функцій, електронний атлас, таксономічна класифікація, атласна картографія, інтерактивність
Сторінки: 
55-65
Література: 
1. Krakovskyi, S., & Kurach, T. (2022). Classification of interactive functions of the electronic atlas: theoretical and methodological basis of creation. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, 82/83 (1/2). DOI: 10.17721/1728-2721.2022.83.5.
 
2. Krakovskyi, S., & Kurach, T. (2021). The evolution of views in atlas cartography: from paper atlas concept to atlas platform. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, 78/79 (1/2), 60–68. DOI: 10.17721/1728-2721.2020.78-79.9 [in Ukrainian].  [Краковський С. П., Курач Т. М. Еволюція поглядів в атласній картографії: від концепції паперового атласу до атласної платформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Географія.  2021.  № 78/79 (1/2). С. 60–68.] DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.78-79.9
 
3. van Leeuwen, S. W. (1996). Het Evalueren van Geografische Software [Evaluating Geographic Software] . Master’s thesis, Utrecht University, Utrecht, Netherlands.
 
4. Ormeling, F. (1996). Functionality of electronic school atlases. Paper presentation. Seminar on Electronic Atlases II, Prague, Czech.
 
5. Ormeling, F., & van Elzakker, C. P. J. M. (2009, November 15–21). Digital atlas user requirements and use scenarios. Paper presentation. The 24th International Cartographic Conference, Santiago de Chile, Chile.
 
6. Bär, H., & Sieber, R. (1997, June 23–27). Atlas of Switzerland-Multimedia Version. Concepts, Functionality and Interactive Techniques. Paper presentation. The 18th International Cartographic Conference, Stockholm, Sweden.
 
7. Sieber, R., & Cron, J. (2019). Atlas Functionality: Interactive Functions and Tools. In Atlas Cookbook. Retrieved from https://atlas.icaci.org/wp-content/uploads/2019/07/Cookbook_9-Atlas_Functionality.pdf
 
8. Cron, J. (2006). Graphische Benutzeroberflächen interaktiver Atlanten. Graphical user interfaces of interactive atlases. (Master’s thesis, University of Applied Sciences Dresden (HTW Dresden), Dresden, Germany). Retrieved from http://www.ika.ethz.ch/studium/diplomarbeit/2006_cron_bericht.pdf
 
9. Cron, J. (2006). Kriterienkatalog Umsetzung von Funktionen interaktiver Atlanten. Implementation of the Criteria Catalog for Interactive Atlas Functions. Retrieved from http://www.ika.ethz.ch/studium/diplomarbeit/2006_cron_katalog.pdf
 
10. Balciunas, A. (2012, September 13–14). Web Maps Functionality Analysis of the National Atlases. Paper presentation. The 5th All-Ukrainian scientific and practical conference “National atlases in the formation of the global information space” Kyiv, Ukraine. [V Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору». Київ, Україна]. 
 
11. Balciunas, A. (2014). Interaktyvių interneto žemėlapių funkcionalumo tyrimų metodologija [Methodology for researching the functionality of interactive web maps] (Doctoral dissertation, Vilnius University, Vilnius, Lithuania). Retrieved from https://epublications.vu.lt/object/elaba:6079158/.
 
12. Persson, D., Gartner, G., & Buchroithner, M. (2006). Towards a typology of interactivity functions for visual map exploration. In E. Stefanakis, M. P. Peterson, C. Armenakis & V. Delis (Eds.), Geographic hypermedia (pp. 275–292). Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-34238-0_15.
 
13. Kurach, T. (2012). A theoretical-multiple approach to the classification of geographic maps. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, 60(1), 48–53 [in Ukrainian]. [Курач Т. М. Теоретико-множинний підхід до класифікування географічних карт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Географія.  2012.  № 60(1). С. 48–53.]
 
14. Chabaniuk V. & Kolimasov, I. (2021) Critical Systemic Properties of Electronic Atlases New Generation. Part 2: Research Results. Kibernetika i Vyčislitel’naâ Tehnika [Cybernetics and Computer Engineering Journal], 205(3), 26–51. DOI:10.15407/kvt205.03.026.
 
15. Bertin, J. (2010). Semiology of graphics: diagrams, networks, maps. Esri Press.
 
16. Roth, R. E. (2017). Visual variables. In D. Richardson (Ed.), International encyclopedia of geography: People, the earth, environment and technology. John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781118786352.wbieg0761.
 
17. Merriam-Webster. (n.d.). Analysis. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved July 21, 2022, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/analysis.
 
18. Caquard, S., Brauen, G., Wright, B., & Jasen, P. (2008). Designing sound in cybercartography: from structured cinematic narratives to unpredictable sound/image interactions. International Journal of Geographical Information Science, 22(11-12), 1219–1245. DOI: 10.1080/13658810801909649.