Руденко Л. Г., Заячук М. Д., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Муніч Н. В., Пересадько В. А., Пономаренко О. М. ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ РОСІЇ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.004
Ukr. geogr. z. 2022, No. 4:4-12
Мова публікації: 
English
Повний текст: 
Автори: 

Руденко Л. Г.   1
Заячук М. Д.   2
Лісовський С. А.  1
Маруняк Є. О.  1
Муніч Н. В. 3
Пересадько В. А.  4
Пономаренко О. М.  5


1 Інститут географії НАН України, Київ

2 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

4 Харківський національний університет імені Н. В. Каразіна, Харків

5 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, Київ

Резюме: 
Метою дослідження є обґрунтування необхідності посилення неоекономічної компоненти  в Плані відновлення України — на основі наявних у ньому та запропонованих нами проєктів і вибору для них оптимальних процесів і форм просторової організації неоекономіки. У статті використані такі методи дослідження, як теоретичний аналіз і синтез, логічний та історичний, структурного і просторового аналізу, типологічний та прогнозування. У результаті проведених досліджень було обґрунтовано необхідність переходу на неоекономічну модель відновлення та розвитку України, виокремлено пріоритетні сектори і проєкти неоекономіки та визначено ключові процеси і форми її просторової організації. Новизна дослідження — запропоновано варіант доопрацювання Плану відновлення України на засадах неоекономіки в контексті секторального і просторового підходів.
 
Ключові слова: 
географічна освіта і наука, викладання географії, підготовка кадрів, реформа освіти, наслідки воєнної агресії, перспективи географічної освіти
Сторінки: 
04-12
Література: 
1. Kliuchevckiy, V. O. (1987). Works in 9 vol. Vol. 1, Part 1. Moscow, 1987. 

2. Internal Displacement in Ukraine. A Report of the IOM Office in Ukraine (ІMON UN MIGRATION). 


3. Interactive map on the number of damaged and ruined higher education establishments. Ministry of Education, Ukraine. URL:  https://saveschools.in.ua/ 


4. External Independent Testing Official Reports.Ukrainian Center for Assessment of Quality of Education. URL: https://testportal.gov.ua/ofzvit/ 


5. National Electronic Education Database. URL: https://registry.edbo.gov.ua/opendata/universities/