Руденко Л. Г., Заячук М. Д., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Муніч Н. В., Пересадько В. А., Пономаренко О. М. РОСІЙСЬКА ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ: ВПЛИВ НА ОСВІТУ І НАУКУ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.004
Ukr. geogr. z. 2022, No. 4:4-12
Автори: 

Руденко Л. Г. — Інститут географії НАН України, Київ
Заячук М. Д. — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
Лісовський С. А. — Інститут географії НАН України, Київ
Маруняк Є. О. — Інститут географії НАН України, Київ
Муніч Н. В. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Пересадько В. А. — Харківський національний університет імені Н. В. Каразіна, Харків
Пономаренко О. М. — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ

Резюме: 
Метою дослідження є обґрунтування необхідності посилення неоекономічної компоненти  в Плані відновлення України — на основі наявних у ньому та запропонованих нами проєктів і вибору для них оптимальних процесів і форм просторової організації неоекономіки. У статті використані такі методи дослідження, як теоретичний аналіз і синтез, логічний та історичний, структурного і просторового аналізу, типологічний та прогнозування. У результаті проведених досліджень було обґрунтовано необхідність переходу на неоекономічну модель відновлення та розвитку України, виокремлено пріоритетні сектори і проєкти неоекономіки та визначено ключові процеси і форми її просторової організації. Новизна дослідження — запропоновано варіант доопрацювання Плану відновлення України на засадах неоекономіки в контексті секторального і просторового підходів.
 
Ключові слова: 
географічна освіта і наука, викладання географії, підготовка кадрів, реформа освіти, наслідки воєнної агресії, перспективи географічної освіти
Сторінки: 
04-12
Література: 
1. Kliuchevckiy, V. O. (1987). Works in 9 vol. Vol. 1, Part 1. Moscow, 1987. 
 
2. Internal Displacement in Ukraine. A Report of the IOM Office in Ukraine (ІMON UN MIGRATION). 
 
3. Interactive map on the number of damaged and ruined higher education establishments. Ministry of Education, Ukraine. URL:  https://saveschools.in.ua/ 
 
4. External Independent Testing Official Reports.Ukrainian Center for Assessment of Quality of Education. URL: https://testportal.gov.ua/ofzvit/ 
 
5. National Electronic Education Database. URL: https://registry.edbo.gov.ua/opendata/universities/