Український географічний журнал 2023 № 1

Рік: 
2023
Номер: 
1
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2023.01
1 Маруняк Є. О., Чехній В. М. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ 03-06 pdf
2 Матвіїшина Ж. М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПАЛЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ 07-14 pdf
3 Гродзинський М. Д., Корогода Н. П., Гродзинська О. Ю., Свідзінська Д. В. ЧИННИКИ СПРИЙНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ПРОБЛЕМ ЗЕЛЕНИХ ЗОН КИЄВА ЙОГО МЕШКАНЦЯМИ 15-22 pdf
4 Підгрушний Г. П., Провотар Н. І., Дудін В. С. ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІСНОГО РЕГІОНУ: ВИМІРИ ПОЛІЦЕНТРИЧНОСТІ 23-34 pdf
5 Джаман В. О., Джаман Я. В., Чаплінський П. РОЗВИТОК ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ) 35-45 pdf
6 Прокопенко Н. О. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 46-53 pdf
7 Остапенко П. О., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Мельничук А. Л., Остапенко С. О. ПРОЄКТ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»: ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 54-66 pdf
8 Ляшенко Д. О., Копер Н. Є. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 67-73 pdf