Маруняк Є. О., Чехній В. М. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.01.003
Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 03–06
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Маруняк Є. О., 

Чехній В. М., 

Інститут географії Національної академії наук України, Київ

Резюме: 

Метою публікації є висвітлення основних наукових напрацювань Інституту географії НАН України за науково­-дослідними роботами, проведеними у 2022 р. Особливу увагу приділено питанням подолання наслідків російської агресії проти України.

Ключові слова: 
geography, methodology, methods, recommendations, consequences of Russian aggression against Ukraine
Сторінки: 
03-06
Література: 
1. Rudenko, L. H., Zaiachuk, M. D., Lisovskyi, S. A., Maruniak, Eu. O., Munich, N. V., Peresadko, V. A., & Ponomarenko, O. M. (2022). Russian military aggression against Ukraine: impacts on education and science. In Ukr. Geogr. Ž. No. 4. 4–12. [In English].

2. Rudenko, L. H., Bochkovska, A. I., & Leyberiuk, O. M. (2022). Cartographic analysis of the city network of Ukraine. In Ukr. Geogr. Ž. No. 2. 32–45. [In Ukrainian].

[Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Лейберюк О.  М. Картографічний аналіз розвитку міської мережі України. Укр. геогр. журн. № 2. 2022. С. 32–45].

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.032


3. Lisovskyi, S. A. (2022). Ukraine as a donor of the economic development of Russia and the USSR. In Ukr. Geogr. Ž. No. 2. 53–64. [In Ukrainian].

[Лісовський С. А. Україна як донор економічного розвитку росії та срср. Укр. геогр. журн. № 2. 2022. С. 53–64].


4. Maruniak, Eu. O., Palekha, Y. M., & Kryshtop, T. V. (2022). Planning of spatial development in times of war and reconstruction: a vision for Ukraine. In Ukr. Geogr. Ž. No. 4. 13–22. [In English].


5. Rudenko, L. H., Lisovskyi, S. A., Maruniak, Eu. O., Golubtsov, O. G., Dronova, O. L., Mozghovyi, A. A., Chekhniy, V. M., Farion, Yu. M., & Varukha, A. A. (2022). Аnalysis of regional and local development strategies of Ukraine on the way to achieving the “2030 GOALS.” In Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 8–17. [In Ukrainian]. 

[Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Голубцов О. Г., Дронова О. Л., Мозговий А. А., Чехній В. М., Фаріон Ю. М., Варуха А. В. Аналіз стратегій регіонального і місцевого розвитку України на шляху досягнення «Цілей 2030». Укр. геогр. журн. № 1. 2022. С. 8–17]. 


6. Kushnir, A. S., Leiberiuk, O. M. (2022). Database of paleosoil research of the Holocene within the plains of Ukraine on the basis of GIS technology.  In Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 47–52. [In Ukrainian].

[Кушнір А. С., Лейберюк О. М. База даних палеоґрунтознавчих досліджень голоцену в межах рівнинної частини України на основі ГІС-технологій. Укр. геогр. журн. № 1. 2022. С. 47–52].