Остапенко П. О., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Мельничук А. Л., Остапенко С. О. ПРОЄКТ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»: ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.01.054
Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 54–66.
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 
Остапенко П. О.,1
Мальчикова Д. С.,2
Пилипенко І. О.,2
Мельничук А. Л.,3
Остапенко С. О.,4

1 ГО «Товариство дослідників України»
2 Херсонський державний університет
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4 Інститут географії НАН України

 

Резюме: 
У 2021 році в Україні реалізовано проєкт зі створення та підтримки регіональної геоінформаційної системи — «Геоінформаційний портал Херсонської області». Концептуально в основу проєкту покладено інклюзивний підхід: представлення регіону як цілісної просторової системи через використання методологічного апарату та інструментарію географічних досліджень у поєднанні з практикоорієнтованим і людиноцентрованим спрямуванням. Це дозволило всебічно описати як усі традиційні сфери, так і сучасні актуальні напрями просторового розвитку регіону. У геоінформаційному порталі представлено 11 тематичних розділів, що містять 58 502 об’єктів, демонструють 309 показників і 394 шари даних. Проєкт є прикладом успішної колаборації інститутів місцевої влади та громадянського суспільства: громадської організації «Товариство дослідників України», Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонського державного університету та територіальних громад Херсонської області.
Ключові слова: 
геоінформаційний портал, геопросторові дані, географічний підхід, регіональний та місцевий розвиток, територіальні громади, Херсонська область
Сторінки: 
54-66
Література: 
1. Boland, P., Durrant, A., McHenry, J., McKay, St., & Wilson, A. (2022). A ‘planning revolution’ or an ‘attack on planning’ in England: digitization, digitalization, and democratization. International Planning Studies, 27:2, 155–172,
 
2. Bernhard, M. H., & Karakoç, E. (2007). Civil Society and the Legacies of Dictatorship. World Politics 59(4), 539–567.
 
3. Crompvoets, J., Vancauwenberghe, G., Ho, S., Masser, I., & Timo de Vries, W. (2018). Governance of national spatial data infrastructures in Europe. IJSDIR, Vol. 13, 253–285,
DOI: https://doi.org/10.2902/1725- 0463.2018.13.art16
 
4. Gómez, P. M., García, M. P., Seco, G. G., Santiago, A. R., & Johnson, C. T. (2019). The Americas’ Spatial Data Infrastructure. ISPRS Int. J. Geo-Inf., 8(10), 432.
 
5. Goodchild, M. F. (2012). The future of Digital Earth. Annals of GIS, 18:2, 93–98,
 
6. Goodchild, M., Fu, P., & Rich, P. (2007). Sharing Geographic Information: An Assessment of the Geospatial One‐Stop. Annals of the Association of American Geographers. 97. 250–266. 
 
7. Hersperger, A. M., Thurnheer-Wittenwiler, C., Tobias, S., Folvig, S., & Fertner, C. (2021). Digitalization in land-use planning: effects of digital plan data on efficiently, transparency and innovation. European Planning Studies.
 
8. Longley, R. (2022). Civil Society: Definition and Theory. URL: https://www.thoughtco.com/civil-society-definition-and-theory-5272044
 
9. Maguire, D. J., & Longley,  P. A. (2005). The emergence of geoportals and their role in spatial data infrastructures. Computers, Environment and Urban Systems, 29: 3–14.
 
10. McGranaghan, M. (2004). Geospatial Data Infrastructure: Concepts, Cases, and Good Practice. Annals of the Association of American Geographers, 93. 257–259. 
 
11. Weise, S., Wilson, A., & Vigar, G. (2020). Reflections on Deploying Community-Driven Visualisations for Public Engagement in Urban Planning. Urban Planning, 5(2), 59–70.
 
12. Geo-information mapping in Ukraine. Conceptual foundations and directions of development. (2011). Ed. L. H. Rudenko. Kyiv. 103 p. [In Ukrainian]. [Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрямки розвитку. За ред. Л. Г. Руденка. Київ, 2011. 103 с.]
 
13. Ostapenko, P. (ed.) (2022). Geo-information portal of the Kherson region. Kherson Regional State Administration, Society of Researchers of Ukraine. Kyiv, Kherson, Ukraine. URL: https://maps.tdukr.com/portal/apps/sites/#/giskherson [Геоінформаційний портал Херсонської області. За заг. ред. Павла Остапенка / Херсонська облдержадміністрація, Товариство дослідників України. Київ-Херсон, 2022. URL: https://maps.tdukr.com/portal/apps/sites/#/giskherson ]
 
14. Karpinskyi, Yu. O., Liashchenko, A. A., Lazorenko-Hevel, N. Yu., Kin, D. O., & Medvetska, T. V. (2021). Methodological recommendations regarding the publication of geospatial data and metadata on the national geoportal by local self-government bodies. (In general ed. O. V. Slobozhan).  [In Ukrainian]. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/752/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7.pdf  [Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Лазоренко-Гевель Н. Ю., Кінь Д. О., Медвецька Т. В. Методичні рекомендації щодо оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі органами місцевого самоврядування / За заг. ред. О. В. Cлобожана]. Київ, 2021. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/752/геодез.pdf]
 
15. National Atlas of Ukraine. (2007). Kartografiya, Kyiv. [Національний атлас України. К.: Картографія, 2007. ] 
 
16. Palekha, Yu. M. (2020). New Edition of the General Scheme of Planning of the Territory of Ukraine—Strategy of Integrationof Ukraine in the European Space. Ukr. geogr. z., 1: 07–15. [In Ukrainian].  [Палеха Ю. М. Нова редакція Генеральної схеми планування території України — стратегія інтеграції України у європейський простір. Укр. геогр. журнал, 2020, № 1. С. 7–15. 
 
17. On the national infrastructure of geospatial data. Law of Ukraine dated April 13, 2020 No. 554-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text [Про національну інфраструктуру геопросторових даних: Закон України від 13 квітня 2020 р. № 554-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text ]
 
18. Rudenko, L. H., Bochkovska, A. I., Kozachenko, T. I., Parhomenko, H. O., & Razov, V. P. (2007). The National Atlas of Ukraine. The scientific fundamentals of creation and their implementation.  Kyiv, Ukraine: Akademperiodуka. [Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Козаченко Т. І., Пархоменко Г. О., Разов В. П. Національний атлас України: наукові основи створення та їх реалізація. К.: Академперіодика, 2007.
 
19. Rudenko, L. H., Bochkovska, A. I., Polyvach, K. A., Chabaniuk, V. S., Santalova, S. O., Podvoyska, V. I., Leiberiuk, O. M., Vyshnia, M. M., & Kyryliuk, M. O. (2020). Population of Ukraine and its natural and cultural heritage in the Atlas information system. Ukr. geogr. z. 4: 57–70. [Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А., Чабанюк В. С., Санталова С. О., Подвойська В. І., Лейберюк О. М., Вишня М. М., Кирилюк М. О.  Населення України та його природна і культурна спадщина в атласній інформаційній системі. Укр. геогр. журнал, 2020, № 4. С. 57–70.