Український географічний журнал 2023 (2)

Рік: 
2023
Номер: 
2
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2023.02
1 Кривульченко А. І. МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОСКОПІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПІЩАНИХ ЗЕРЕН ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ОЗНАКА ГЕНЕЗИСУ КІНБУРНСЬКОЇ АРЕНИ 03–12 pdf
2 Маруняк Є. О., Лажнік В. Й., Пугач С. О. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТОВАРНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС 13–24 pdf
3 Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А., Санталова С. О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ (1897–2022 РР.) 25–34 pdf
4 Гукалова І. В. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН 35–47 pdf
5 Федулова І. В., П’ятницька Г. Т., Жуковська В. М., Кандагура К. С., Григоренко О. М., Шумська С. С. ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 48–59 pdf
6 Сергєєва А. М., Єсємбек С. А., Абдулліна А. Г., Баубекова Г. К. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОЗДІЛУ «КРАЇНОЗНАВСТВО» ОНОВЛЕНОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ У КАЗАХСТАНІ 60–70 pdf
7 Гадун С. О., Смольська Л. М. ТУРИСТИЧНІ КАРТИ-СХЕМИ МІСТ: РЕТРОСПЕКЦІЯ 71–76 pdf
8 Денисик Г. І. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. М. ПЕТЛІНА «ПРОГРАМОВАНІСТЬ ПРИРОДИ» 77–78 pdf