Український географічний журнал (Ukrainian Geographical Journal) 2023 (4)

Рік: 
2023
Номер: 
4
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2023.04
1 Голубцов О. Г. ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ У ЛАНДШАФТНОМУ ПЛАНУВАННІ В УКРАЇНІ 03–16 pdf
2 Іваненко І. Б., Іваненко Є. І. МЕНЕДЖМЕНТ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «КОЗИНСЬКИЙ») 17–25 pdf
3 Ємельянов В. О., Насєдкін Є. І., Куковська Т. С., Митрофанова О. А., Довбиш С. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТИКУ ТА МІКРОПЛАСТИКУ В ГЕОЕКОСИСТЕМІ ЧОРНОГО МОРЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ОЦІНКИ ЇЇ ЗАБРУДНЕННЯ 26–35 pdf
4 Палеха Ю. М., Мальчикова Д. С., Антоненко Н. В., Пилипенко І. О. ПІДХОДИ ДО ТИПІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 36–43 pdf
5 Міщенко О. В. САКРАЛЬНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ 44–52 pdf
6 Поливач К. А. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ «УКРАЇНА. КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНА СПАДЩИНА» 53–63 pdf
7 Бондаренко Е. Л., Дудун Т. В. ВИЩА ОСВІТА З КАРТОГРАФІЇ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 64–76 pdf