Палеха Ю. М., Мальчикова Д. С., Антоненко Н. В., Пилипенко І. О. ПІДХОДИ ДО ТИПІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.036
Ukr. geogr. j. 2023. No. 4: 36–43
Автори: 
Палеха Ю. М.  Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя» 
Мальчикова Д. С. Херсонський державний університет
Антоненко Н. В. Київський національний університет будівництва і архітектури
Пилипенко І. О., Херсонський державний університет
Резюме: 
Тимчасова окупація українських територій з 2014 р. та широкомасштабний військовий напад на Україну в 2022 р. призвели до численних прямих і непрямих злочинів проти українського суспільства. Однак війна також має глобальні наслідки у вигляді змін у життєвому просторі: фізичне руйнування населених пунктів та інфраструктури, мілітаризація та цілеспрямоване знищення природних систем, втрата біорізноманіття та вимирання видів у довгостроковій перспективі. Метою цього дослідження є окреслення методологічних підходів до типізації територіальних громад України в умовах неспровокованого широкомас­штабного військового вторгнення на територію нашої держави. На основі цього можна буде більш чітко визначити першочергові заходи з повоєнної відбудови та просторового розвитку України, її окремих регіонів і населених пунктів, дотримуючись при цьому екологічних та євроінтеграційних імперативів і забезпечуючи збереження культурної спадщини. У статті представлено концептуалізацію питання, обговорено проблеми застосування запропонованого підходу у вимірах поширення широкомасштабних бойових дій, а також висновки та виклики для впровадження типізації в стратегіях повоєнного просторового планування на місцевому, регіональному та національному рівнях.
 
Ключові слова: 
війна, урбіцид, екоцид, територіальні громади, типізація, Україна
Сторінки: 
36–43
Література: 
1. Malchykova, D. & Pylypenko, I. (2022). Occupation urbicide: urban experience and everyday practices of the population (a case of Kherson, Ukraine). Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 88, 6–15. [In Ukrainian]. 
[Мальчикова Д., Пилипенко І. (2022). Окупаційний урбіцид: міський досвід та повсякденні практики населення (приклад Херсона, Україна). Економічна та соціальна географія, 88, 6–15]
 

2. Ukraine Refugee Situation. The Operational Data Portal UNHCR. (2023).

Retrieved from: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine 


3. International Organization for Migration (IOM), Aug 30 2022. DTM Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 8 (17–23 August 2022). IOM, Ukraine.

Retrieved from: https://dtm.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-8-1...


4. Crow, G. P., & Allan, G. (1995). Community Types, Community Typologies and Community Time. Time & Society, 4(2), 147–166.

DOI: https://doi.org/10.1177/0961463X95004002001


5. Palekha Yu. M. (2006). Economical and geographical aspects of settlements territories value formation. Monograph. Kyiv. [In Ukrainian]. 
[Палеха Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів : Монографія. Київ, 2006. 324 с.]

6. Assessment of damages in Ukraine due to Russia’s military aggression as of September 1, 2022. (2022).

Retrieved from: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/10/ENG_Sep22_FINAL_Sep1_Damages_Report-1.pdf 


7. Guiding principles for sustainable spatial development of the European continent. Translation and reproduction with the assistance of the CEMAT Innovative Regions project (GTZ, Germany)». Kyiv, 2017. 40 p. [In Ukrainian] 
[Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту. Переклад та розмноження за сприяння проекту «Інноваційні регіони СЕМАТ (GTZ, Німеччина)». Київ, 2007. 40 с].

8. Rudenko, L. H., Lisovskyi, S. A. & Maruniak, Eu. O. (2016). Challenges and threats of Ukrainian spatial development towards european integration. Ukr. Geogr. Ž., 1, 41–46. [In Ukrainian]. 
[Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції. Укр. географ. журнал. 2016, 1, 41‒46].

9. Malchykova, D., Gukalova, I., Omelchenko, N., & Napadovska, H. (2019). Integrated coastal zone management: Restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 19(5.1), 407‒414.

DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.1/S20.051


10. On the approval of the State Regional Development Strategy for 2021–2027: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (August 5, 2020 # 695). Official herald of Ukraine. No. 67, 2155)  [In Ukrainian] 
[Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» № 695 від 5 серпня 2020 р. Офіційний вісник України. 2020. № 67. Cт. 2155].

11. Eichler, L.J. (2020). Ecocide Is Genocide: Decolonizing the Definition of Genocide. Genocide Studies and Prevention: An International Journal: Vol. 14: Iss. 2: 104-121.

DOI: https://doi.org/10.5038/1911-9933.14.2.1720


12. Sample, E. (2022). Genocide and Crimes Against Humanity. Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (Third Edition), Editor(s): Lester R. Kurtz, Academic Press, 707-717.

DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00093-5 


13. Palević, M., Milisavljević, B., & Spalević, Ž. (2019). Actus reus genocida i vrste genocidnog uništenja. Ekonomika, 65(4), 63–73.

DOI: https://doi.org/10.5937/ekonomika1904063P


14. Odello, M., & Łubiński, P. (Eds.). (2020). The Concept of Genocide in International Criminal Law. Developments after Lemkin (1st ed.). Routledge.

DOI: https://doi.org/10.4324/9781003015222


15. Galligan, B. P.(2022). Re-theorising the genocide–ecocide nexus: Raphael Lemkin and ecocide in the Amazon. The International Journal of Human Rights, 26 (6), 1004–1031.

DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1994402


16. Slyvka R., Zakutynska I. (2016). Spatial features of military urdicide in Ukraine. Acta Geographica Silesiana, 23. P. 97–109.

17. Mezentsev, K. & Mezentsev, O. (2022). War and the city: Lessons from urbicide in Ukraine. Czasopismo Geograficzne, 93 (3), 495-521.

DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-20


18. Kalman H. (2017). Destruction, mitigation, and reconciliation of cultural heritage. International Journal of Heritage Studies, 23:6, 538-555.

DOI: https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1289475


19. Auclair, E., & Fairclough, G. J. (Eds.). (2015). Theory and practice in heritage and sustainability: Between past and future. Routledge, Taylor & Francis Group. 

20. Spivakovsky, O., Omelchuk, S., Malchykova, D., Tsapiv, A. &  Lemeshchuk, O. (2023). Academic solidarity and digitization: Management of a displaced university. Problems and Perspectives in Management, 21(2-si), 40–51.

DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.06


21. Mykhailova, O. (2022) Urbicide—the strategy of the Russian occupiers in the Russian-Ukrainian war. National Institute for Strategic Studies.

[In Ukrainian].

[Михайлова О. Урбіцид — стратегія російських окупантів в російсько-українській війні. Національний інститут стратегічних досліджень.]

URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/urbitsyd-stratehiya-rosiyskykh-okupantiv-v-rosiysko-ukr...


22. Technical meeting of Experts IUCN World Conservation Congress (WCC) Resolution 70 on “Crimes against the Environment,” Final report, 12–13 July, 2018. Room 302, IUCN Environmental Law Centre Godesberger Allee 108-112, 53175, Bonn, Germany

URL: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecrepattach/WCC%20Res%2070%20Doc.pdf


23. Cottrell, L., Darbyshire, E. & Holme Obrestad, K. (2022). Explosive Weapons Use and the Environmental Consequences: Mapping Environmental Incidents in Ukraine. The Journal of Conventional Weapons Destruction, Vol. 26: Iss. 1, Article 4.

Available at: https://commons.lib.jmu.edu/cisr-journal/vol26/iss1/4


24. Gardashuk, T. (2022). Is Russian Aggression in Ukraine Ecocide? Envigogika. 17.

DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.642


25. Rawtani, D., Gupta, G., Khatri, N., Rao, P. K. & Hussain, C. M. (2022). Environmental damages due to war in Ukraine: A perspective. Science of The Total Environment. 2022 Dec 1;850:157932.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157932


26. Pereira, P., Bašić, F., Bogunovic, I. & Barcelo, D. (2022). Russian–Ukrainian war impacts the total environment. Science of The Total Environment, 837, 155865.

27. Khan, M. (2022). The environmental impacts of war and conflict. K4D Helpdesk Report. Institute of Development Studies.

DOI: https://doi.org/10.19088/K4D.2022.060


28. Wetterwald, J. & Thaller L. (2020). Urban planning in times of displacement: secondary cities in Ukraine and Niger. Forced Migration Review, 63, 23–26.

29. Albrechts, L., Barbanente, A., & Monno, V. (2020). Practicing transformative planning: The territory-landscape plan as a catalyst for change. City. Territory and Architecture, 7(1), 1. Advanced online publication.

DOI: https://doi.org/10.1186/s40410-019-0111-2  


30. Palekha Yu. M. (2020). New edition of the General Scheme of planning of the territory of Ukraine—strategy of integration of Ukraine in the European space.  Ukr. Geogr. Ž., 1, 7‒15 [In Ukrainian]. 
[Палеха Ю. М. Нова редакція Генеральної схеми планування території України — стратегія інтеграції України у європейський простір. Укр. геогр. журн. 2020. № 1. С. 7−15].