Український географічний журнал (Ukrainian Geohraphical Journal) 2024 (1)

Рік: 
2024
Номер: 
1
https://doi.org/10.15407/ugz2024.01
1 Маруняк Є. О., Чехній В. М. ‌НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2023 РОЦІ 03-06
2 Балюк С. А., Кучер А. В., Солоха М. О., Соловей В. Б. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ НА ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ УКРАЇНИ 07-18
3 Тху Нюун Нгуєн, Тху Хоа Ле Тхі, Ван Хун Ле, Хоан Хай Фам, Тху Хун Ле Тхі, Тху Ван Чан Тхі, Дук Ан Нгуєн. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ «КАТ БА» (В’ЄТНАМ) ДЛЯ ПОТРЕБ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 19-29
4 Підгрушний Г. П., Сікорська Л. Б. НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ МАРІУПОЛЯ) 30-39
5 Джаман В. О., Джаман Я. В. ГЕОГРАФІЯ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 40-48
6 Захарченко В. І., Захарченко С. В. РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ СКЛАДНИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 49-62
7 Мельничук Г. В., Дронова О. Л. ІНТЕГРОВАНИЙ МІСЬКИЙ РОЗВИТОК: ПІДХОДИ І МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ 63-78