Джаман В. О., Джаман Я. В. ГЕОГРАФІЯ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2024.01.040
Ukr. Geogr. Z. 2024, No. 1: 40-48
Автори: 

Джаман В. О.  ;  Джаман Я. В. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

 
Резюме: 
Розглянуті просторові особливості міграцій населення України. Висвітлені територіальні відміни міждержавних і міжрегіональних міграцій в передвоєнний період (2006–2013 рр.), за умов гібридної війни росії проти України (2014–2021 рр.), в умовах повномасштабної російсько-української війни (з 24 лютого 2022 р.). Розкриті напрямки і обсяги вибуття і прибуття мігрантів, їхній вплив на динаміку кількості населення в Україні та регіонах. Підняті проблеми внутрішньо переміщених осіб, надання статусу тимчасового захисту громадянам України за кордоном.
 
Ключові слова: 
міграції населення, міждержавні міграції, міжрегіональні міграції, внутрішньо переміщені особи, війна, регіони, Україна
Сторінки: 
40-48
Література: 
1. Dzhaman, V. O. (2002). Features of the geography of population migrations of Ukraine. Ukr. Geograph. Ž, No. 1, 28–36. [In Ukrainian]. [Джаман В. О. Особливості географії міграцій населення України. Укр. геогр. журн. № 1. 2002. С. 28–36.]
2. Zapadniuk, S. O. (2011). Population migrations of Ukraine: prerequisites, dynamics, and consequences of development (Scientific ed. L. H. Rudenko). Kyiv : Akademperiodyka. 284. [In Ukrainian]. [Западнюк  С. О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку. Наук. ред. Л. Г. Ру­денко. К.: Академперіодика. 2011. 284 c.]
3. Pozniak, O.V. (2002). Mihratsiina sytuatsiia v Ukraini: zahalnoderzhavni tendentsii ta zakonomirnosti terytorialnoi dyferentsiatsii. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 1, 22–28. [In Ukrainian]. [Позняк О. В. Міграційна ситуація в Україні: загальнодержавні тенденції та закономірності територіальної диференціації. Укр. геогр. журн. № 1. 2002. С. 22–28.]
4. Puhach, S.O. (2012). Population migrations of the Volyn region: socio-geographical analysis. Lutsk : PF “Smarahd.” 190 p. [In Ukrainian]. [Пугач С. О. Міграції населення Волинської області: суспільно-географічний аналіз. Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. 190 с.]
5. Veklych, L. M. (ed.) (2005). Comprehensive Atlas of Ukraine. Kyiv, 96. [In Ukrainian]. [Комплексний атлас України. Відп. ред. Л. М. Веклич. К.: ДНВП «Картографія», 2005. 96 с.]
6. Rudenko, L. H. (Scientific ed.) (2007). The National Atlas of Ukraine. Kyiv, 440 p. [In Ukrainian]. [Національний атлас України. Наук. ред. Л. Г. Руденко. К.: ДНВП «Картографія», 2007. 840 с.]
7. Dzhaman, V. O. & Dzhaman, Ya. V. (2023). Geography of interregional migrations of the population of Ukraine in the conditions of war. Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Geograpfics, 842: 83–94. [In Ukrainian]. [Джаман В. О., Джаман Я. В. Географія міжрегіональних міграцій населення України в умовах війни. Науковий вісник Чернівецького університету: Географія, 842, 2023. C. 83–94].  DOI: https://doi.org/10.31861/geo.2023.842.83-94
8. Filipchuk, L., Lomonosova, N., Syrbu, O., & Kabanets Yu. (29.03.2022). Forced migration and the war in Ukraine (February 24—March 24, 2022). URL: https://cedos.org.ua/en/researches/forced-migration-and-the-war-in-ukraine-february-24-march-24/ 
9. Filipchuk, L. & Syrbu, O. (27.06.2022). Forced migration and war in Ukraine (March 24–June 10, 2022). URL: https://cedos.org.ua/en/researches/forced-migration-and-war-in-ukraine-march-24-june-10-2022/ .
10. Ukraine Displacement Data — Baseline Assessment — Raion level [IOM DTM]. (2023). URL: https://data.humdata.org/dataset/ukraine-displacement-data-baseline-assessment-raion-level-iom-dtm.
11. Ukrainians granted temporary protection in October. (2022). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20221209-1
12. The impact of a full-scale war on the migration of Ukrainians: how the scale of displacement is assessed by the state of Ukraine and international organizations. (2023). URL: http://surl.li/mjzkm [In Ukrainian].  [Вплив повномасштабної війни на міграцію українців: як масштаби переміщення оцінюють держава Україна та міжнародні організації. (2023). URL: http://surl.li/mjzkm ]
13. The number of Ukrainians and their migration abroad due to the war. (2023). URL: http://surl.li/lfftv [In Ukrainian].  [Кількість українців та їх міграція за кордон через війну. URL: http://surl.li/lfftv]