Пошук

1 Кривульченко А. І. МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОСКОПІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПІЩАНИХ ЗЕРЕН ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ОЗНАКА ГЕНЕЗИСУ КІНБУРНСЬКОЇ АРЕНИ 2023 2 pdf
2 Маруняк Є. О., Лажнік В. Й., Пугач С. О. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТОВАРНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС 2023 2 pdf
3 Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А., Санталова С. О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ (1897–2022 РР.) 2023 2 pdf
4 Гукалова І. В. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН 2023 2 pdf
5 Федулова І. В., П’ятницька Г. Т., Жуковська В. М., Кандагура К. С., Григоренко О. М., Шумська С. С. ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 2023 2 pdf
6 Сергєєва А. М., Єсємбек С. А., Абдулліна А. Г., Баубекова Г. К. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОЗДІЛУ «КРАЇНОЗНАВСТВО» ОНОВЛЕНОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ У КАЗАХСТАНІ 2023 2 pdf
7 Гадун С. О., Смольська Л. М. ТУРИСТИЧНІ КАРТИ-СХЕМИ МІСТ: РЕТРОСПЕКЦІЯ 2023 2 pdf
8 Денисик Г. І. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. М. ПЕТЛІНА «ПРОГРАМОВАНІСТЬ ПРИРОДИ» 2023 2 pdf
9 Маруняк Є. О., Чехній В. М. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ 2023 1 pdf
10 Матвіїшина Ж. М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПАЛЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ 2023 1 pdf
11 Гродзинський М. Д., Корогода Н. П., Гродзинська О. Ю., Свідзінська Д. В. ЧИННИКИ СПРИЙНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ПРОБЛЕМ ЗЕЛЕНИХ ЗОН КИЄВА ЙОГО МЕШКАНЦЯМИ 2023 1 pdf
12 Підгрушний Г. П., Провотар Н. І., Дудін В. С. ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІСНОГО РЕГІОНУ: ВИМІРИ ПОЛІЦЕНТРИЧНОСТІ 2023 1 pdf
13 Джаман В. О., Джаман Я. В., Чаплінський П. РОЗВИТОК ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ) 2023 1 pdf
14 Прокопенко Н. О. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 2023 1 pdf
15 Остапенко П. О., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Мельничук А. Л., Остапенко С. О. ПРОЄКТ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»: ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2023 1 pdf
16 Ляшенко Д. О., Копер Н. Є. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 2023 1 pdf
17 Руденко Л. Г., Заячук М. Д., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Муніч Н. В., Пересадько В. А., Пономаренко О. М. ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ РОСІЇ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 2022 4 pdf
18 Маруняк Є. О., Палеха Ю. М., Криштоп Т. В. ПЛАНУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙНИ І ВІДБУДОВИ: БАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 2022 4 pdf
19 Захарченко В. І. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАСЛІДКІВ ВІЙНИ НА ЗАСАДАХ НЕОЕКОНОМІКИ: СЕКТОРАЛЬНИЙ ТА ПРОСТОРОВИЙ ПІДХОДИ 2022 4 pdf
20 Осадча Н. М., Лузовицька Ю. А., Ухань О. О., Білецька С. В., Осипов В. В., Бончковський А. С., Набиванець Ю. Б., Осадчий В. І. МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАВАНТАЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ БІОГЕННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 2022 4 pdf
21 Тхі Тхань Ханг Фан, Ханг Ань Нгуєн, Вінь Кам Лай, Ан Тхін Нгуєн. ІНДИКАТОР СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ТРАНСКОРДОННИХ БАСЕЙНАХ 2022 4 pdf
22 Блашке Малгожата, Новак, Мацей Й. ЦІЛІ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ. АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ПРИКЛАДІВ 2022 4 pdf
23 Денисик Г. І., Чиж О. П., Ситник О. І., Война І. М., Атаман Л. В. СЕРЕДИННИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПОЯС СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ КРАЇНИ: ВИОКРЕМЛЕННЯ, СТРУКТУРА, РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 2022 4 pdf
24 О. Г. Топчієв. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ГЕОГРАФІЮ: ГЕОГРАФІЧНІ ІМПЕРАТИВИ 2022 3 pdf
25 С. Б. Шехунова, Н. П. Сюмар, О. П. Лобасов, С. М. Стадніченко. АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ЗСУВІВ У МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГІС 2022 3 pdf