Пошук

1 Голубцов О. Г. ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ У ЛАНДШАФТНОМУ ПЛАНУВАННІ В УКРАЇНІ 2023 4 PDF
2 Іваненко І. Б., Іваненко Є. І. МЕНЕДЖМЕНТ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «КОЗИНСЬКИЙ») 2023 4 PDF
3 Ємельянов В. О., Насєдкін Є. І., Куковська Т. С., Митрофанова О. А., Довбиш С. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТИКУ ТА МІКРОПЛАСТИКУ В ГЕОЕКОСИСТЕМІ ЧОРНОГО МОРЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ОЦІНКИ ЇЇ ЗАБРУДНЕННЯ 2023 4 PDF
4 Палеха Ю. М., Мальчикова Д. С., Антоненко Н. В., Пилипенко І. О. ПІДХОДИ ДО ТИПІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 2023 4 PDF
5 Міщенко О. В. САКРАЛЬНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ 2023 4 PDF
6 Поливач К. А. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ «УКРАЇНА. КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНА СПАДЩИНА» 2023 4 PDF
7 Бондаренко Е. Л., Дудун Т. В. ВИЩА ОСВІТА З КАРТОГРАФІЇ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2023 4 PDF
8 Дронова О. Л., Маруняк Є. О., Руденко Л. Г., Топчієв О. Г. ІМІДЖ І МІСІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 2023 3 pdf
9 Мозговий А. А. ГЕОКОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2023 3 pdf
10 Денисик Г. І., Кізюн А. Г., Канський В. С. БЕЛІГЕРАТИВНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ 2023 3 pdf
11 Коморницький Т., Вишневський Р., Шейгєч-Коленда Б., Чапієвський К. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ — ПОЛЬСЬКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА 2023 3 pdf
12 Влах М. Р. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ПОЗИЦІЙНОСТІ: ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІННИЙ ВИМІР 2023 3 pdf
13 Саядян А. Я. ВІЙСЬКОВА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 2023 3 pdf
14 Кривульченко А. І. МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОСКОПІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПІЩАНИХ ЗЕРЕН ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ОЗНАКА ГЕНЕЗИСУ КІНБУРНСЬКОЇ АРЕНИ 2023 2 pdf
15 Маруняк Є. О., Лажнік В. Й., Пугач С. О. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТОВАРНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС 2023 2 pdf
16 Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А., Санталова С. О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ (1897–2022 РР.) 2023 2 pdf
17 Гукалова І. В. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН 2023 2 pdf
18 Федулова І. В., П’ятницька Г. Т., Жуковська В. М., Кандагура К. С., Григоренко О. М., Шумська С. С. ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 2023 2 pdf
19 Сергєєва А. М., Єсємбек С. А., Абдулліна А. Г., Баубекова Г. К. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОЗДІЛУ «КРАЇНОЗНАВСТВО» ОНОВЛЕНОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ У КАЗАХСТАНІ 2023 2 pdf
20 Гадун С. О., Смольська Л. М. ТУРИСТИЧНІ КАРТИ-СХЕМИ МІСТ: РЕТРОСПЕКЦІЯ 2023 2 pdf
21 Денисик Г. І. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. М. ПЕТЛІНА «ПРОГРАМОВАНІСТЬ ПРИРОДИ» 2023 2 pdf
22 Маруняк Є. О., Чехній В. М. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ 2023 1 pdf
23 Матвіїшина Ж. М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПАЛЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ 2023 1 pdf
24 Гродзинський М. Д., Корогода Н. П., Гродзинська О. Ю., Свідзінська Д. В. ЧИННИКИ СПРИЙНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ПРОБЛЕМ ЗЕЛЕНИХ ЗОН КИЄВА ЙОГО МЕШКАНЦЯМИ 2023 1 pdf
25 Підгрушний Г. П., Провотар Н. І., Дудін В. С. ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІСНОГО РЕГІОНУ: ВИМІРИ ПОЛІЦЕНТРИЧНОСТІ 2023 1 pdf