Пошук

1 Є.О. Маруняк, В.М. Чехній. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ 2022 1 pdf
2 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов, О.Л. Дронова, А.А. Мозговий, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон, А.В. Варуха. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ «ЦІЛЕЙ 2030» 2022 1 pdf
3 О.М. Пономаренко, В.В. Никифоров, В.М. Яковенко. ЗМІНИ ХІМІЧНИХ І МІКРОМОРФОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ 130 РОКІВ 2022 1 pdf
4 О.О. Комлєв, С.В. Жилкін. МЕЗОЗОЙ-КАЙНОЗОЙСЬКИЙ МОРФОЛІТОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (В МЕЖАХ ІРШАНСЬКОГО РОЗСИПНОГО ПОЛЯ) 2022 1 pdf
5 О.Ю. Кононенко, О.Л. Дронова. КОНЦЕПЦІЯ МІСЬКОГО МЕТАБОЛІЗМУ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ЦИРКУЛЯРНИХ МІСТ В УКРАЇНІ 2022 1 pdf
6 А.С. Кушнір, О.М. Лейберюк. БАЗА ДАНИХ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОЛОЦЕНУ В МЕЖАХ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 2022 1 pdf
7 Д.С. Мальчикова, К.В. Мезенцев. ПУБЛІЧНИЙ ІМІДЖ ГЕОГРАФІЇ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТАНДАРТІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД УКРАЇНИ І СВІТУ 2022 1 pdf
8 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.С. Чабанюк, А.І. Бочковська, К.А. Поливач, В.І. Подвойська, М.М. Вишня. АТЛАСНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ) 2021 4 pdf
9 О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, С.О. Москаленко, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко. ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЙОГО БАГАТОРІЧНИХ КОЛИВАНЬ 2021 4 pdf
10 В.Г. Маргарян. БАГАТОЛІТНІ КОЛИВАННЯ РІЧНОГО СТОКУ РІЧОК, ЩО ВПАДАЮТЬ ДО ОЗЕРА СЕВАН В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН КЛІМАТУ 2021 4 pdf
11 Г.А. Крачунов, Є.О. Маруняк, С.К. Овчарова. ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БОЛГАРІЇ ТА ЗАХІДНИХ БАЛКАНІВ 2021 4 pdf
12 Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець, Ю.Д. Іщенко. КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІСНИЙ РЕГІОН: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, СКЛАД І МЕЖІ 2021 4 pdf
13 М.О. Кирилюк. ПРОЄКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ІНТЕРАКТИВНОГО АТЛАСУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 2021 4 pdf
14 І.В. Тимченко, Р.Б. Гаврилюк, О.В. Томченко. АНАЛІЗ ЗМІНИ РУСЛА РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННИХ ТА ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ 2021 4 pdf
15 В.І. Осадчий, В.К. Хільчевський, В.О. Манукало. НАЦІОНАЛЬНА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ – СТОЛІТТЯ СИСТЕМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ПРОГНОЗІВ (1921-2021 роки) 2021 3 pdf
16 Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ У ЗОНІ ВПЛИВУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІСУ (ПОСИЛЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ) 2021 3 pdf
17 Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, І.В. Гукалова, А.А. Мозговий, С.А. Покляцький, О.В. Горміз, В.Р. Торушанко. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ: ПЕРЦЕПТИВНА СКЛАДОВА 2021 3 pdf
18 В.С. Чабанюк. АТЛАСНИЙ КАРКАС РІШЕНЬ ЯК МЕТОД ВІДРОДЖЕНОЇ МОДЕЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КАРТОГРАФІЇ 2021 3 pdf
19 О.Г. Голубцов, Л.Ю. Сорокіна, Л.М. Тимуляк, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон, І.В. Рога, Н.І. Батова, М.Ф. Петров, Н.І. Назарчук. ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ 2021 3 pdf
20 М.В. Ільїна, Ю.Б. Шпильова. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 2021 3 pdf
21 В.К. Борисенко, Т.Г. Рендюк. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 2021 3 pdf
22 С.А. Балюк, А.В. Кучер, Н.В. Максименко. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ 2021 2 pdf
23 С.П. Позняк, М.А. Гнатишин. ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА «4 PER 1000» ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 2021 2 pdf
24 О.Л. Дронова, Т.В. Нагорний. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА РІЗНИМИ СЦЕНАРІЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 2021 2 pdf
25 В.М. Петлін, В.О. Фесюк, З.К. Карпюк. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2021 2 pdf