Пошук

1 Маруняк Є. О., Чехній В. М. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2023 РОЦІ 2024 1 pdf
2 Балюк С. А., Кучер А. В., Солоха М. О., Соловей В. Б. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ НА ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ УКРАЇНИ 2024 1 pdf
3 Тху Нюун Нгуєн, Тху Хоа Ле Тхі, Ван Хун Ле, Хоан Хай Фам, Тху Хун Ле Тхі, Тху Ван Чан Тхі, Дук Ан Нгуєн. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ «КАТ БА» (В’ЄТНАМ) ДЛЯ ПОТРЕБ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 2024 1 pdf
4 Підгрушний Г. П., Сікорська Л. Б. НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ МАРІУПОЛЯ) 2024 1 pdf
5 Джаман В. О., Джаман Я. В. ГЕОГРАФІЯ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 2024 1 pdf
6 Захарченко В. І., Захарченко С. В. РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ СКЛАДНИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 2024 1 pdf
7 Мельничук Г. В., Дронова О. Л. ІНТЕГРОВАНИЙ МІСЬКИЙ РОЗВИТОК: ПІДХОДИ І МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ 2024 1 pdf
8 Голубцов О. Г. ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ У ЛАНДШАФТНОМУ ПЛАНУВАННІ В УКРАЇНІ 2023 4 pdf
9 Іваненко І. Б., Іваненко Є. І. МЕНЕДЖМЕНТ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «КОЗИНСЬКИЙ») 2023 4 pdf
10 Ємельянов В. О., Насєдкін Є. І., Куковська Т. С., Митрофанова О. А., Довбиш С. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТИКУ ТА МІКРОПЛАСТИКУ В ГЕОЕКОСИСТЕМІ ЧОРНОГО МОРЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ОЦІНКИ ЇЇ ЗАБРУДНЕННЯ 2023 4 pdf
11 Палеха Ю. М., Мальчикова Д. С., Антоненко Н. В., Пилипенко І. О. ПІДХОДИ ДО ТИПІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 2023 4 pdf
12 Міщенко О. В. САКРАЛЬНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ 2023 4 pdf
13 Поливач К. А. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ «УКРАЇНА. КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНА СПАДЩИНА» 2023 4 pdf
14 Бондаренко Е. Л., Дудун Т. В. ВИЩА ОСВІТА З КАРТОГРАФІЇ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2023 4 pdf
15 Дронова О. Л., Маруняк Є. О., Руденко Л. Г., Топчієв О. Г. ІМІДЖ І МІСІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 2023 3 pdf
16 Мозговий А. А. ГЕОКОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2023 3 pdf
17 Денисик Г. І., Кізюн А. Г., Канський В. С. БЕЛІГЕРАТИВНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ 2023 3 pdf
18 Коморницький Т., Вишневський Р., Шейгєч-Коленда Б., Чапієвський К. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ — ПОЛЬСЬКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА 2023 3 pdf
19 Влах М. Р. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ПОЗИЦІЙНОСТІ: ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІННИЙ ВИМІР 2023 3 pdf
20 Саядян А. Я. ВІЙСЬКОВА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 2023 3 pdf
21 Кривульченко А. І. МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОСКОПІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПІЩАНИХ ЗЕРЕН ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ОЗНАКА ГЕНЕЗИСУ КІНБУРНСЬКОЇ АРЕНИ 2023 2 pdf
22 Маруняк Є. О., Лажнік В. Й., Пугач С. О. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТОВАРНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС 2023 2 pdf
23 Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А., Санталова С. О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ (1897–2022 РР.) 2023 2 pdf
24 Гукалова І. В. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН 2023 2 pdf
25 Федулова І. В., П’ятницька Г. Т., Жуковська В. М., Кандагура К. С., Григоренко О. М., Шумська С. С. ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 2023 2 pdf