Пошук

1 О. Г. Топчієв. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ГЕОГРАФІЮ: ГЕОГРАФІЧНІ ІМПЕРАТИВИ 2022 3 PDF
2 С. Б. Шехунова, Н. П. Сюмар, О. П. Лобасов, С. М. Стадніченко. АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ЗСУВІВ У МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГІС 2022 3 PDF
3 О. А. Сіренко. ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ДЕНДРОФЛОРИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ У ПІЗНЬОМУ МІОЦЕНІ-РАННЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ (ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ) 2022 3 PDF
4 Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець. ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ І ҐРУНТОУТВОРЕННЯ НА НИХ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ НЕПРИПЛИВНОГО МОРЯ 2022 3 PDF
5 С. С. Поп, І. С. Шароді. ОСВОЄННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 2022 3 PDF
6 М. Ю. Литвинчук, О. О. Денисенко, А. Л. Мельничук. ІНСТРУМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ДОВГОСТРОКОВИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 2022 3 PDF
7 С. П. Краковський, Т. М. Курач. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ: ЛОГІЧНА СХЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ 2022 3 PDF
8 В. К. Борисенко, Г. А. Скрипник. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ РЕГІОНАЛІЗМ ТА ЛОКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПРАКТИКИ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 2022 3 PDF
9 Пирожков С. І. НАЦІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2022 2 pdf
10 Єлістратова Л. О., Ходоровський А. Я., Томченко О. В., Лялько В. І., Апостолов О. А., Хижняк А. В. ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ 2022 2 pdf
11 Максименко Н. В., Балюк С. А., Кучер А. В., Пересадько В. А. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 2022 2 pdf
12 Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Лейберюк О. М. КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 2022 2 pdf
13 Яценко Б. П. ГЕОСТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СУЧАСНОГО СВІТУ 2022 2 pdf
14 Лісовський С. А. УКРАЇНА ЯК ДОНОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ ТА СРСР 2022 2 pdf
15 Варуха А. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ І РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ В МЕТОДИКАХ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 2022 2 pdf
16 Борисенко В., Борисенко М. НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНЦІВ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЯВУ) 2022 2 pdf
17 Є.О. Маруняк, В.М. Чехній. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ 2022 1 pdf
18 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов, О.Л. Дронова, А.А. Мозговий, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон, А.В. Варуха. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ «ЦІЛЕЙ 2030» 2022 1 pdf
19 О.М. Пономаренко, В.В. Никифоров, В.М. Яковенко. ЗМІНИ ХІМІЧНИХ І МІКРОМОРФОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ 130 РОКІВ 2022 1 pdf
20 О.О. Комлєв, С.В. Жилкін. МЕЗОЗОЙ-КАЙНОЗОЙСЬКИЙ МОРФОЛІТОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (В МЕЖАХ ІРШАНСЬКОГО РОЗСИПНОГО ПОЛЯ) 2022 1 pdf
21 О.Ю. Кононенко, О.Л. Дронова. КОНЦЕПЦІЯ МІСЬКОГО МЕТАБОЛІЗМУ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ЦИРКУЛЯРНИХ МІСТ В УКРАЇНІ 2022 1 pdf
22 А.С. Кушнір, О.М. Лейберюк. БАЗА ДАНИХ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОЛОЦЕНУ В МЕЖАХ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 2022 1 pdf
23 Д.С. Мальчикова, К.В. Мезенцев. ПУБЛІЧНИЙ ІМІДЖ ГЕОГРАФІЇ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТАНДАРТІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД УКРАЇНИ І СВІТУ 2022 1 pdf
24 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.С. Чабанюк, А.І. Бочковська, К.А. Поливач, В.І. Подвойська, М.М. Вишня. АТЛАСНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ) 2021 4 pdf
25 О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, С.О. Москаленко, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко. ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЙОГО БАГАТОРІЧНИХ КОЛИВАНЬ 2021 4 pdf