Пошук

1 Маруняк Є. О., Чехній В. М. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ 2023 1 PDF
2 Матвіїшина Ж. М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПАЛЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ 2023 1 PDF
3 Гродзинський М. Д., Корогода Н. П., Гродзинська О. Ю., Свідзінська Д. В. ЧИННИКИ СПРИЙНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ПРОБЛЕМ ЗЕЛЕНИХ ЗОН КИЄВА ЙОГО МЕШКАНЦЯМИ 2023 1 PDF
4 Підгрушний Г. П., Провотар Н. І., Дудін В. С. ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІСНОГО РЕГІОНУ: ВИМІРИ ПОЛІЦЕНТРИЧНОСТІ 2023 1 PDF
5 Джаман В. О., Джаман Я. В., Чаплінський П. РОЗВИТОК ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ) 2023 1 PDF
6 Прокопенко Н. О. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 2023 1 PDF
7 Остапенко П. О., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Мельничук А. Л., Остапенко С. О. ПРОЄКТ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»: ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2023 1 PDF
8 Ляшенко Д. О., Копер Н. Є. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 2023 1 PDF
9 Руденко Л. Г., Заячук М. Д., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Муніч Н. В., Пересадько В. А., Пономаренко О. М. ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ РОСІЇ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 2022 4 pdf
10 Маруняк Є. О., Палеха Ю. М., Криштоп Т. В. ПЛАНУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙНИ І ВІДБУДОВИ: БАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 2022 4 pdf
11 Захарченко В. І. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАСЛІДКІВ ВІЙНИ НА ЗАСАДАХ НЕОЕКОНОМІКИ: СЕКТОРАЛЬНИЙ ТА ПРОСТОРОВИЙ ПІДХОДИ 2022 4 pdf
12 Осадча Н. М., Лузовицька Ю. А., Ухань О. О., Білецька С. В., Осипов В. В., Бончковський А. С., Набиванець Ю. Б., Осадчий В. І. МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАВАНТАЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ БІОГЕННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 2022 4 pdf
13 Тхі Тхань Ханг Фан, Ханг Ань Нгуєн, Вінь Кам Лай, Ан Тхін Нгуєн. ІНДИКАТОР СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ТРАНСКОРДОННИХ БАСЕЙНАХ 2022 4 pdf
14 Блашке Малгожата, Новак, Мацей Й. ЦІЛІ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ. АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ПРИКЛАДІВ 2022 4 pdf
15 Денисик Г. І., Чиж О. П., Ситник О. І., Война І. М., Атаман Л. В. СЕРЕДИННИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПОЯС СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ КРАЇНИ: ВИОКРЕМЛЕННЯ, СТРУКТУРА, РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 2022 4 pdf
16 О. Г. Топчієв. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ГЕОГРАФІЮ: ГЕОГРАФІЧНІ ІМПЕРАТИВИ 2022 3 pdf
17 С. Б. Шехунова, Н. П. Сюмар, О. П. Лобасов, С. М. Стадніченко. АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ЗСУВІВ У МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГІС 2022 3 pdf
18 О. А. Сіренко. ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ДЕНДРОФЛОРИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ У ПІЗНЬОМУ МІОЦЕНІ-РАННЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ (ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ) 2022 3 pdf
19 Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець. ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ І ҐРУНТОУТВОРЕННЯ НА НИХ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ НЕПРИПЛИВНОГО МОРЯ 2022 3 pdf
20 С. С. Поп, І. С. Шароді. ОСВОЄННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 2022 3 pdf
21 М. Ю. Литвинчук, О. О. Денисенко, А. Л. Мельничук. ІНСТРУМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ДОВГОСТРОКОВИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 2022 3 pdf
22 С. П. Краковський, Т. М. Курач. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ: ЛОГІЧНА СХЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ 2022 3 pdf
23 В. К. Борисенко, Г. А. Скрипник. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ РЕГІОНАЛІЗМ ТА ЛОКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПРАКТИКИ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 2022 3 pdf
24 Пирожков С. І. НАЦІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2022 2 pdf
25 Єлістратова Л. О., Ходоровський А. Я., Томченко О. В., Лялько В. І., Апостолов О. А., Хижняк А. В. ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ 2022 2 pdf