Пошук

26 Г.І. Денисик, Ю.В. Яцентюк, В.М. Воловик, Ж.Г. Барчук. ЛОКАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА МІСТА ВІННИЦЯ 2021 2 pdf
27 О. Карасьов, І. Черваньов. НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: «ТІНЬОВИЙ СЕКТОР» В НАУКАХ ПРО ДОВКІЛЛЯ 2021 2 pdf
28 В.І. Захарченко, С.В. Захарченко. ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 2021 2 pdf
29 О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко. ПРОСТОРОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СЕРЕДНЬОГО РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ РІЧОК УКРАЇНИ 2021 1 pdf
30 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ (НА ПРИКЛАДІ ОПІШНЯНСЬКОГО РОДОВИЩА ГЛИН) 2021 1 pdf
31 Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О.Петровська, М.В. Румянцева. РОЗВИТОК СТОЛИЧНОГО МІСТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНКЛЮЗИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА) 2021 1 pdf
32 М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська. СТАРОПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТРЕНДИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ) 2021 1 pdf
33 Л.Я. Новаковський, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська, І.В. Славін, Л.Р. Скрипник. ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИАЕРОДРОМНИХ ТЕРИТОРІЙ) 2021 1 pdf
34 Нгуен Хуу Сюань, Нгуєн Хань Ван, Хоанг Тхі Кіу Оанх, Вуонг Ван Ву. ПОБУДОВА БІОКЛІМАТИЧНОЇ КАРТИ РОСЛИННОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В БАСЕЙНІ РІЧОК БА І КОН, В’ЄТНАМ 2021 1 pdf
35 О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 2021 1 pdf
36 В.М. Мацуй, У.З. Науменко. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ПОШУКУ ТА ПРОГНОЗУ УКРАЇНСЬКОГО БУРШТИНУ-СУКЦИНІТУ 2020 4 pdf
37 І.І. Устінова, М.М. Дьомін, Г.В. Айлікова. РЕІНТЕГРАЦІЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС НА БАЗІ КОМПЛЕКСУ ПРОЕКТНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РОБІТ 2020 4 pdf
38 Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, В.С. Дудін, Н.І. Провотар, В.В. Бондар. КОМЕРЦІЙНА СУБУРБАНІЗАЦІЯ У КИЇВСЬКОМУ МЕТРОПОЛІСНОМУ РЕГІОНІ: НЕРІВНОМІРНІСТЬ І ПОЛІЦЕНТРИЧНІСТЬ РОЗВИТКУ 2020 4 pdf
39 І.І. Запрудський. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 2020 4 pdf
40 Н.М. Осадча, В.І. Осадчий, В.В. Осипов, С.В. Білецька, Л.А. Ковальчук, В.А. Артеменко. МЕТОДИКА ВИДІЛЕННЯ ЗОН, ВРАЗЛИВИХ ДО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД НІТРАТНИМИ СПОЛУКАМИ 2020 4 pdf
41 П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок. ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ: ДИГРЕСІЯ ТА ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ КИЄВА) 2020 4 pdf
42 Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, К.А. Поливач, В.С. Чабанюк, С.О. Санталова, В.І. Подвойська, О.М. Лейберюк, М.М. Вишня, М.О. Кирилюк. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРИРОДНА І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В АТЛАСНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 2020 4 pdf
43 І.Г. Черваньов, В.С. Попов. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ МОРФОЛОГІЇ РЕЛЬЄФУ ЗА ДАНИМИ РАДАРНОГО ЗНІМАННЯ 2020 3 pdf
44 В.Г. Маргарян. ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗИМНЕГО МИНИМАЛЬНОГО ДЕКАДНОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН 2020 3 pdf
45 О.М. Адаменко, М.І. Мосюк. ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВИХ ЛАНДШАФТІВ ПРИКАРПАТТЯ (ЗА ДАНИМИ РОЗРІЗІВ ГЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ «СТАРУНЯ») 2020 3 pdf
46 Леонід Руденко., Сергій Лісовський, Євгенія Маруняк. ДИЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 2020 3 pdf
47 О.М. Гнатюк, А.Л. Мельничук. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 2020 3 pdf
48 Л.М. Даценко, С.В. Тітова, Т.В. Дудун. ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ОСВІТА МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 2020 3 pdf
49 С.Д. Бранн, О.Л. Дронова, Л.Г. Руденко, О.М. Лейберюк. ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА СТАН РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 2020 2 pdf
50 О.А. Скриник, В.І. Осадчий, Т. Сзентімрей, З. Біхарі, В.П. Сіденко, Д.О. Ошурок, Д.О. Бойчук, О.Я. Скриник. ПРОСТОРОВА ІНТЕРПОЛЯЦІЯ КЛІМАТОЛОГІЧНИХ ДАНИХ З УРАХУВАННЯМ ТОПОГРАФІЧНИХ ТА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 2020 2 pdf