Пошук

26 Джаман В. О., Джаман Я. В., Чаплінський П. РОЗВИТОК ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ) 2023 1 pdf
27 Прокопенко Н. О. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 2023 1 pdf
28 Остапенко П. О., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Мельничук А. Л., Остапенко С. О. ПРОЄКТ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»: ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2023 1 pdf
29 Ляшенко Д. О., Копер Н. Є. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 2023 1 pdf
30 Руденко Л. Г., Заячук М. Д., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Муніч Н. В., Пересадько В. А., Пономаренко О. М. ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ РОСІЇ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 2022 4 pdf
31 Маруняк Є. О., Палеха Ю. М., Криштоп Т. В. ПЛАНУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙНИ І ВІДБУДОВИ: БАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 2022 4 pdf
32 Захарченко В. І. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАСЛІДКІВ ВІЙНИ НА ЗАСАДАХ НЕОЕКОНОМІКИ: СЕКТОРАЛЬНИЙ ТА ПРОСТОРОВИЙ ПІДХОДИ 2022 4 pdf
33 Осадча Н. М., Лузовицька Ю. А., Ухань О. О., Білецька С. В., Осипов В. В., Бончковський А. С., Набиванець Ю. Б., Осадчий В. І. МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАВАНТАЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ БІОГЕННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 2022 4 pdf
34 Тхі Тхань Ханг Фан, Ханг Ань Нгуєн, Вінь Кам Лай, Ан Тхін Нгуєн. ІНДИКАТОР СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ТРАНСКОРДОННИХ БАСЕЙНАХ 2022 4 pdf
35 Блашке Малгожата, Новак, Мацей Й. ЦІЛІ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ. АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ПРИКЛАДІВ 2022 4 pdf
36 Денисик Г. І., Чиж О. П., Ситник О. І., Война І. М., Атаман Л. В. СЕРЕДИННИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПОЯС СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ КРАЇНИ: ВИОКРЕМЛЕННЯ, СТРУКТУРА, РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 2022 4 pdf
37 О. Г. Топчієв. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ГЕОГРАФІЮ: ГЕОГРАФІЧНІ ІМПЕРАТИВИ 2022 3 pdf
38 С. Б. Шехунова, Н. П. Сюмар, О. П. Лобасов, С. М. Стадніченко. АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ЗСУВІВ У МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГІС 2022 3 pdf
39 О. А. Сіренко. ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ДЕНДРОФЛОРИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ У ПІЗНЬОМУ МІОЦЕНІ-РАННЬОМУ ПЛЕЙСТОЦЕНІ (ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ) 2022 3 pdf
40 Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець. ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ І ҐРУНТОУТВОРЕННЯ НА НИХ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ НЕПРИПЛИВНОГО МОРЯ 2022 3 pdf
41 С. С. Поп, І. С. Шароді. ОСВОЄННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 2022 3 pdf
42 М. Ю. Литвинчук, О. О. Денисенко, А. Л. Мельничук. ІНСТРУМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ДОВГОСТРОКОВИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 2022 3 pdf
43 С. П. Краковський, Т. М. Курач. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ: ЛОГІЧНА СХЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ 2022 3 pdf
44 В. К. Борисенко, Г. А. Скрипник. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ РЕГІОНАЛІЗМ ТА ЛОКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПРАКТИКИ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 2022 3 pdf
45 Пирожков С. І. НАЦІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2022 2 pdf
46 Єлістратова Л. О., Ходоровський А. Я., Томченко О. В., Лялько В. І., Апостолов О. А., Хижняк А. В. ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ 2022 2 pdf
47 Максименко Н. В., Балюк С. А., Кучер А. В., Пересадько В. А. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 2022 2 pdf
48 Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Лейберюк О. М. КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 2022 2 pdf
49 Яценко Б. П. ГЕОСТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СУЧАСНОГО СВІТУ 2022 2 pdf
50 Лісовський С. А. УКРАЇНА ЯК ДОНОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ ТА СРСР 2022 2 pdf