Пошук

326 Л.Ю. Сорокина. ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМИРОВАННОСТИ ЛАНДШАФТОВ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА 2013 3 pdf
327 Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 2013 3 pdf
328 К.В. Ухаль. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 2013 3 pdf
329 П.В. Глібчук. ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 2013 3 pdf
330 Ю.К. Яковлєва. ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ХХ СТОЛІТТІ 2013 3 pdf
331 К.А. Поливач. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ 2013 3 pdf
332 Є.І. Іваненко. АНАЛІЗ РОЗМІЩЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ПІДХІД, СТАН, ПРОБЛЕМИ 2013 3 pdf
333 М.В. Багров, Б.О. Вахрушев, О.Б. Швець. УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО 2013 2 pdf
334 Л.Г. Руденко. НООСФЕРНАЯ ФИЛОСОФИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО – ФУНДАМЕНТ УСТОЙЧИВОГО (СБАЛАНСИРОВАННОГО) ПЛАНЕТАРНОГО РАЗВИТИЯ 2013 2 pdf
335 І.Г. Черваньов, Н.В. Грищенко. ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ У СВІТОВІЙ НАУЦІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГЕОГРАФІЇ 2013 2 pdf
336 П.Я. Бакланов. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ: ВИДЫ, ШКАЛЫ, ПАРАМЕТРЫ 2013 2 pdf
337 В.Ф. Логинов. СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА И ИХ ПРИЧИНЫ 2013 2 pdf
338 Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній. ЛАНДШАФТНА ПРОГРАМА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЛАНУВАННЯ 2013 2 pdf
339 Р.О. Спиця. ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ВИЯВЛЕННЯ НЕОТЕКТОНІЧНО АКТИВНИХ РОЗЛОМІВ 2013 2 pdf
340 Л.Г. Руденко, И.Г. Савчук. УКРАИНА: ИЗМЕНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 2013 2 pdf
341 Т.В. Єрошина. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ АПК 2013 2 pdf
342 І.П. Ковальчук, В.О. Мартинюк. ЛАНДШАФТОЗНАВЧО-ЛІМНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОЗЕРНО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА НІГОВИЩЕ) 2013 2 pdf
343 В.В. Смаль. ЗАХІДНІ ГЕОГРАФИ ПРО ВИЩУ ГЕОГРАФІЧНУ ОСВІТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 2013 2 pdf
344 Л.С. Рибченко, С.В. Савчук. РАДІАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНИХ ЗАСУХ 2001-2010 рр. В УКРАЇНІ 2013 1 pdf
345 Р.О. Спиця. ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄФУ В ЗОНАХ ПЛАТФОРМНИХ РОЗЛОМІВ 2013 1 pdf
346 О.Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ 2013 1 pdf
347 Г.П. Підгрушний, О.О. Денисенко. КИЇВ ТА ПРИЛЕГЛА ТЕРИТОРІЯ В СИСТЕМІ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 2013 1 pdf
348 А. Аль-Хамарнех, Й. Марграфф, Е. Дронова. МІСТА В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ТЕНДЕНЦІЇ НА ПРИКЛАДІ МІСТ ДУБАЇ ТА КИЇВ 2013 1 pdf
349 І.Г. Савчук. ПОЛІЦЕНТРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 2013 1 pdf
350 С.С. Поп, О.В. Брацьо. ОЦІНКА СУЧАСНОЇ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2013 1 pdf