Пошук

326 М.М. Приходько. СТАН ЗЕМЕЛЬ В РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 2012 2 pdf
327 В.П. Ткач. ЛІСИ ТА ЛІСИСТІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 2012 2 pdf
328 А.М. Берлянт. ПІВТИСЯЧІ РОКІВ РОЗВИТКУ КАРТОГРАФІЇ ТА ЇЇ СЬОГОДНІШНІ ПЕРСПЕКТИВИ 2012 2 pdf
329 Н.Р. Мамедова. СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИКАСПІЙСЬКИХ РАЙОНІВ АЗЕРБАЙДЖАНУ 2012 2 pdf
330 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2012 1 pdf
331 В.П. Палієнко, В.С. Хомич, Л.Ю. Сорокіна та ін. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ 2012 1 pdf
332 О.М. Суховій. МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВИХ КАРСТОВИХ ФОРМ (НА ПРИКЛАДІ МАСИВУ ОРТА-СИРТ У КРИМСЬКИХ ГОРАХ) 2012 1 pdf
333 Д.С. Мальчикова. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ 2012 1 pdf
334 О.М. Черевко. ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 2012 1 pdf
335 В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ СТОЛИЧНОГО МІСТА 2012 1 pdf
336 Н.М. Сажнєва, І.А. Арсененко. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РИНКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 2012 1 pdf
337 О.О. Бейдик, Н.О. Новосад. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 2012 1 pdf
338 С.М. Стойко, І.Б. Койнова. СУЧАСНІ ВИДИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 2012 1 pdf
339 В.Ф. Головчак. ТРАНСФОРМАЦІЯ СКЛАДОВИХ ГЕОСИСТЕМИ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА КАЛУШ-ГОЛИНСЬКОМУ РОДОВИЩІ КАЛІЙНИХ РУД 2012 1 pdf
340 В.С.Тікунов, І.Г.Савчук, О.Ю.Чуклова. ЗАСТОСУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ - КАРТОЇДІВ І АНАМОРФОЗ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО СПОЛУЧЕННЯ 2012 1 pdf
341 В.С. Давидчук, Л.Ю. Сорокіна, Р.Ф. Зарудна, М.Ф. Петров, Н.І. Назарчук. МЕТОДИКА КАРТОГРАФУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ ТА ЇХ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ДЛЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ ГІС ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ 2011 4 pdf
342 Нгуен Хань Ван, Фам Хоанг Хай, Хоанг Бак. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОПОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ И CИЛЬНЫХ ОСАДКОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ХЫОНГ (СЕВЕРНЫЙ ЧУНГБО, ВЬЕТНАМ) 2011 4 pdf
343 Нгуен Хань Ван, Ле Ван Хыонг. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ХЫОНГ 2011 4 pdf
344 О.В. Мацібора. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОХОВАНИХ ТА ЗОНАЛЬНИХ ҐРУНТІВ ЯК МЕТОД РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ ОБСТАНОВОК ГОЛОЦЕНУ 2011 4 pdf
345 С.А. Лісовський, І.В. Гукалова, Є.О. Маруняк та ін. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ КРАЇНИ ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 2011 4 pdf
346 Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєв, О.О. Денисенко. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД ОЦІНКИ 2011 4 pdf
347 Ю.М. Палеха. РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА СТАН ЇХ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ) 2011 4 pdf
348 С.Л. Петрук. МАЛІ МІСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ 2011 4 pdf
349 М.М. Приходько. ПАВОДКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 2011 4 pdf
350 Голодов М.Ф. СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОРСЬКИХ І РІЧКОВИХ КАРТ – ШЛЯХ ДО БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА 2011 4 pdf