Пошук

351 Л.С. Рибченко, С.В. Савчук. РАДІАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНИХ ЗАСУХ 2001-2010 рр. В УКРАЇНІ 2013 1 pdf
352 Р.О. Спиця. ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄФУ В ЗОНАХ ПЛАТФОРМНИХ РОЗЛОМІВ 2013 1 pdf
353 О.Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ 2013 1 pdf
354 Г.П. Підгрушний, О.О. Денисенко. КИЇВ ТА ПРИЛЕГЛА ТЕРИТОРІЯ В СИСТЕМІ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 2013 1 pdf
355 А. Аль-Хамарнех, Й. Марграфф, Е. Дронова. МІСТА В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ТЕНДЕНЦІЇ НА ПРИКЛАДІ МІСТ ДУБАЇ ТА КИЇВ 2013 1 pdf
356 І.Г. Савчук. ПОЛІЦЕНТРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 2013 1 pdf
357 С.С. Поп, О.В. Брацьо. ОЦІНКА СУЧАСНОЇ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2013 1 pdf
358 М.С. Касимов, В.С. Тікунов, Т.В. Котова. АТЛАСНЕ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ 2013 1 pdf
359 Т.Г. Нефедова. КАРТОГРАФУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В НАЦІОНАЛЬНИХ АТЛАСАХ РОСІЇ 2013 1 pdf
360 І.Г. Черваньов. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ ПРЕДСТАВНИКАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ 2012 4 pdf
361 В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко. ДИНАМІКА СТИХІЙНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ 2012 4 pdf
362 О.В. Волік, Ф.М.Ґ. МакКарті, Д. Данеш, М. Дрлєпан. НЕПИЛКОВІ ПАЛІНОМОРФИ ЯК ІНДИКАТОРИ АНТОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ОЗЕРНІ ЕКОСИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА СІМКО, ОНТАРІО, КАНАДА) 2012 4 pdf
363 С.П. Дорошкевич, Ж.М. Матвіїшина. ЗМІНИ ПРИРОДНИХ УМОВ У ПЛЕЙСТОЦЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ ЗА ДАНИМИ ВИВЧЕННЯ ВИКОПНИХ ҐРУНТІВ 2012 4 pdf
364 М.І. Фащевський, Н.І. Середа, Л.Ю. Шабашова. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2012 4 pdf
365 Є.О. Маруняк. ПРОСТОРОВІ ДИЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ 2012 4 pdf
366 А. Аль-Хамарнех, Й. Марграфф, О. Дронова. МІСТА В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2012 4 pdf
367 Ф.Я. Кіптач. ГЕОГРАФІЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА АКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ 2012 4 pdf
368 П. Йордан. РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ АТЛАСІВ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 2012 4 pdf
369 В.С.Чабанюк, В.В. Путренко, Т.В. Станкевич. ПИТАННЯ ВЕБ-ПУБЛІКАЦІЇ ТЕМАТИЧНОЇ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ КАРТОГРАФІЧНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ 2012 4 pdf
370 С.А. Лісовський, Г.Б. Марушевський, П.Г. Павличенко, Л.Г. Руденко, Т.В. Тимочко. РІО + 20 – «МАЙБУТНЄ, ЯКОГО МИ ХОЧЕМО»: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 2012 3 pdf
371 М.В. Багров, Л.Г. Руденко, І.Г. Черваньов. «НОВА» ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ: МІСІЯ І ТРЕНДИ РОЗВИТКУ 2012 3 pdf
372 Е.О. Ліхачова, В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко, О.В. Кошкарьов, Р.О. Спиця. АНТРОПОГЕННІ ГЕОМОРФОСИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ І ПРИНЦИПИ КАРТОГРАФУВАННЯ 2012 3 pdf
373 І.В. Кураєва, І.В. Рога, Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцов. ОЦІНКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА УМОВ ЇХ МІГРАЦІЇ В АГРОЛАНДШАФТАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2012 3 pdf
374 Д.В. Свідзінська. ВИДІЛЕННЯ МОРФОДИНАМІЧНИХ МІКРОГЕОХОР ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 2012 3 pdf
375 Nguyen Khanh Van. BIOCLIMATOLOGY STUDY IN MODERN GEOGRAPHY 2012 3 pdf