Пошук

351 Є.О. Маруняк. ПРОСТОРОВІ ДИЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ 2012 4 pdf
352 А. Аль-Хамарнех, Й. Марграфф, О. Дронова. МІСТА В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2012 4 pdf
353 Ф.Я. Кіптач. ГЕОГРАФІЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА АКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ 2012 4 pdf
354 П. Йордан. РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ АТЛАСІВ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 2012 4 pdf
355 В.С.Чабанюк, В.В. Путренко, Т.В. Станкевич. ПИТАННЯ ВЕБ-ПУБЛІКАЦІЇ ТЕМАТИЧНОЇ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ КАРТОГРАФІЧНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ 2012 4 pdf
356 С.А. Лісовський, Г.Б. Марушевський, П.Г. Павличенко, Л.Г. Руденко, Т.В. Тимочко. РІО + 20 – «МАЙБУТНЄ, ЯКОГО МИ ХОЧЕМО»: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 2012 3 pdf
357 М.В. Багров, Л.Г. Руденко, І.Г. Черваньов. «НОВА» ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ: МІСІЯ І ТРЕНДИ РОЗВИТКУ 2012 3 pdf
358 Е.О. Ліхачова, В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко, О.В. Кошкарьов, Р.О. Спиця. АНТРОПОГЕННІ ГЕОМОРФОСИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ І ПРИНЦИПИ КАРТОГРАФУВАННЯ 2012 3 pdf
359 І.В. Кураєва, І.В. Рога, Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцов. ОЦІНКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА УМОВ ЇХ МІГРАЦІЇ В АГРОЛАНДШАФТАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2012 3 pdf
360 Д.В. Свідзінська. ВИДІЛЕННЯ МОРФОДИНАМІЧНИХ МІКРОГЕОХОР ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 2012 3 pdf
361 Nguyen Khanh Van. BIOCLIMATOLOGY STUDY IN MODERN GEOGRAPHY 2012 3 pdf
362 О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ПЛАНІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОМЕРЕЖ 2012 3 pdf
363 І.А. Байдіков. ЕКОМЕРЕЖА: ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЯК СКЛАДНОЇ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ 2012 3 pdf
364 О.Г. Топчієв, В.І. Нудельман, Л.Г. Руденко. ГЕОГРАФІЯ ПЕРЕД НОВІТНІМИ ВИКЛИКАМИ І ЗАПИТАМИ (УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ) 2012 2 pdf
365 В.П. Палієнко, С.Ю. Бортник, Б.О. Вахрушев, Я.С. Кравчук, І.Г. Черваньов, Ю.Д. Шуйський. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОМОРФОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 2012 2 pdf
366 І.Я. Папіш, С.П. Позняк. ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ, НОВІ ПІДХОДИ 2012 2 pdf
367 О.Л. Дронова. АНАЛІЗ ДОМІНУЮЧИХ СИСТЕМНИХ ПОНЯТЬ СТОСОВНО ПОСТУПУ СУСПІЛЬСТВА ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 2012 2 pdf
368 С.О. Западнюк. МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР 2012 2 pdf
369 Т.В. Єрошина. Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження 2012 2 pdf
370 С.А. Балюк, В.В. Медведєв, М.М. Мірошниченко, Є.В. Скрильник, Д.О. Тимченко, А.І.Фатєєв, А.О. Христенко, Ю.Л. Цапко. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ УКРАЇНИ 2012 2 pdf
371 М.М. Приходько. СТАН ЗЕМЕЛЬ В РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 2012 2 pdf
372 В.П. Ткач. ЛІСИ ТА ЛІСИСТІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 2012 2 pdf
373 А.М. Берлянт. ПІВТИСЯЧІ РОКІВ РОЗВИТКУ КАРТОГРАФІЇ ТА ЇЇ СЬОГОДНІШНІ ПЕРСПЕКТИВИ 2012 2 pdf
374 Н.Р. Мамедова. СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИКАСПІЙСЬКИХ РАЙОНІВ АЗЕРБАЙДЖАНУ 2012 2 pdf
375 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2012 1 pdf