Пошук

51 Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець, Ю.Д. Іщенко. КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІСНИЙ РЕГІОН: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, СКЛАД І МЕЖІ 2021 4 pdf
52 М.О. Кирилюк. ПРОЄКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ІНТЕРАКТИВНОГО АТЛАСУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 2021 4 pdf
53 І.В. Тимченко, Р.Б. Гаврилюк, О.В. Томченко. АНАЛІЗ ЗМІНИ РУСЛА РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННИХ ТА ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ 2021 4 pdf
54 В.І. Осадчий, В.К. Хільчевський, В.О. Манукало. НАЦІОНАЛЬНА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ – СТОЛІТТЯ СИСТЕМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ПРОГНОЗІВ (1921-2021 роки) 2021 3 pdf
55 Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ У ЗОНІ ВПЛИВУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІСУ (ПОСИЛЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ) 2021 3 pdf
56 Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, І.В. Гукалова, А.А. Мозговий, С.А. Покляцький, О.В. Горміз, В.Р. Торушанко. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ: ПЕРЦЕПТИВНА СКЛАДОВА 2021 3 pdf
57 В.С. Чабанюк. АТЛАСНИЙ КАРКАС РІШЕНЬ ЯК МЕТОД ВІДРОДЖЕНОЇ МОДЕЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КАРТОГРАФІЇ 2021 3 pdf
58 О.Г. Голубцов, Л.Ю. Сорокіна, Л.М. Тимуляк, В.М. Чехній, Ю.М. Фаріон, І.В. Рога, Н.І. Батова, М.Ф. Петров, Н.І. Назарчук. ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ 2021 3 pdf
59 М.В. Ільїна, Ю.Б. Шпильова. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 2021 3 pdf
60 В.К. Борисенко, Т.Г. Рендюк. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 2021 3 pdf
61 С.А. Балюк, А.В. Кучер, Н.В. Максименко. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ 2021 2 pdf
62 С.П. Позняк, М.А. Гнатишин. ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА «4 PER 1000» ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 2021 2 pdf
63 О.Л. Дронова, Т.В. Нагорний. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА РІЗНИМИ СЦЕНАРІЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 2021 2 pdf
64 В.М. Петлін, В.О. Фесюк, З.К. Карпюк. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2021 2 pdf
65 Г.І. Денисик, Ю.В. Яцентюк, В.М. Воловик, Ж.Г. Барчук. ЛОКАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА МІСТА ВІННИЦЯ 2021 2 pdf
66 О. Карасьов, І. Черваньов. НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: «ТІНЬОВИЙ СЕКТОР» В НАУКАХ ПРО ДОВКІЛЛЯ 2021 2 pdf
67 В.І. Захарченко, С.В. Захарченко. ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 2021 2 pdf
68 О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко. ПРОСТОРОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СЕРЕДНЬОГО РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ РІЧОК УКРАЇНИ 2021 1 pdf
69 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ (НА ПРИКЛАДІ ОПІШНЯНСЬКОГО РОДОВИЩА ГЛИН) 2021 1 pdf
70 Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О.Петровська, М.В. Румянцева. РОЗВИТОК СТОЛИЧНОГО МІСТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНКЛЮЗИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА) 2021 1 pdf
71 М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська. СТАРОПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТРЕНДИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ) 2021 1 pdf
72 Л.Я. Новаковський, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська, І.В. Славін, Л.Р. Скрипник. ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИАЕРОДРОМНИХ ТЕРИТОРІЙ) 2021 1 pdf
73 Нгуен Хуу Сюань, Нгуєн Хань Ван, Хоанг Тхі Кіу Оанх, Вуонг Ван Ву. ПОБУДОВА БІОКЛІМАТИЧНОЇ КАРТИ РОСЛИННОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В БАСЕЙНІ РІЧОК БА І КОН, В’ЄТНАМ 2021 1 pdf
74 О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 2021 1 pdf
75 В.М. Мацуй, У.З. Науменко. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ПОШУКУ ТА ПРОГНОЗУ УКРАЇНСЬКОГО БУРШТИНУ-СУКЦИНІТУ 2020 4 pdf