Пошук

51 М.В. Ільїна, Ю.Б. Шпильова. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 2021 3 pdf
52 В.К. Борисенко, Т.Г. Рендюк. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 2021 3 pdf
53 С.А. Балюк, А.В. Кучер, Н.В. Максименко. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ 2021 2 pdf
54 С.П. Позняк, М.А. Гнатишин. ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА «4 PER 1000» ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 2021 2 pdf
55 О.Л. Дронова, Т.В. Нагорний. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА РІЗНИМИ СЦЕНАРІЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 2021 2 pdf
56 В.М. Петлін, В.О. Фесюк, З.К. Карпюк. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2021 2 pdf
57 Г.І. Денисик, Ю.В. Яцентюк, В.М. Воловик, Ж.Г. Барчук. ЛОКАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА МІСТА ВІННИЦЯ 2021 2 pdf
58 О. Карасьов, І. Черваньов. НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: «ТІНЬОВИЙ СЕКТОР» В НАУКАХ ПРО ДОВКІЛЛЯ 2021 2 pdf
59 В.І. Захарченко, С.В. Захарченко. ФОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 2021 2 pdf
60 О.І. Лук’янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко. ПРОСТОРОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ СЕРЕДНЬОГО РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ РІЧОК УКРАЇНИ 2021 1 pdf
61 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ (НА ПРИКЛАДІ ОПІШНЯНСЬКОГО РОДОВИЩА ГЛИН) 2021 1 pdf
62 Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О.Петровська, М.В. Румянцева. РОЗВИТОК СТОЛИЧНОГО МІСТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНКЛЮЗИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА) 2021 1 pdf
63 М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська. СТАРОПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТРЕНДИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ) 2021 1 pdf
64 Л.Я. Новаковський, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська, І.В. Славін, Л.Р. Скрипник. ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИАЕРОДРОМНИХ ТЕРИТОРІЙ) 2021 1 pdf
65 Нгуен Хуу Сюань, Нгуєн Хань Ван, Хоанг Тхі Кіу Оанх, Вуонг Ван Ву. ПОБУДОВА БІОКЛІМАТИЧНОЇ КАРТИ РОСЛИННОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В БАСЕЙНІ РІЧОК БА І КОН, В’ЄТНАМ 2021 1 pdf
66 О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 2021 1 pdf
67 В.М. Мацуй, У.З. Науменко. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ПОШУКУ ТА ПРОГНОЗУ УКРАЇНСЬКОГО БУРШТИНУ-СУКЦИНІТУ 2020 4 pdf
68 І.І. Устінова, М.М. Дьомін, Г.В. Айлікова. РЕІНТЕГРАЦІЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС НА БАЗІ КОМПЛЕКСУ ПРОЕКТНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РОБІТ 2020 4 pdf
69 Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, В.С. Дудін, Н.І. Провотар, В.В. Бондар. КОМЕРЦІЙНА СУБУРБАНІЗАЦІЯ У КИЇВСЬКОМУ МЕТРОПОЛІСНОМУ РЕГІОНІ: НЕРІВНОМІРНІСТЬ І ПОЛІЦЕНТРИЧНІСТЬ РОЗВИТКУ 2020 4 pdf
70 І.І. Запрудський. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 2020 4 pdf
71 Н.М. Осадча, В.І. Осадчий, В.В. Осипов, С.В. Білецька, Л.А. Ковальчук, В.А. Артеменко. МЕТОДИКА ВИДІЛЕННЯ ЗОН, ВРАЗЛИВИХ ДО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД НІТРАТНИМИ СПОЛУКАМИ 2020 4 pdf
72 П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок. ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ: ДИГРЕСІЯ ТА ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ КИЄВА) 2020 4 pdf
73 Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, К.А. Поливач, В.С. Чабанюк, С.О. Санталова, В.І. Подвойська, О.М. Лейберюк, М.М. Вишня, М.О. Кирилюк. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРИРОДНА І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В АТЛАСНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 2020 4 pdf
74 І.Г. Черваньов, В.С. Попов. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ МОРФОЛОГІЇ РЕЛЬЄФУ ЗА ДАНИМИ РАДАРНОГО ЗНІМАННЯ 2020 3 pdf
75 В.Г. Маргарян. ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗИМНЕГО МИНИМАЛЬНОГО ДЕКАДНОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН 2020 3 pdf