Пошук

76 В.В. Удовиченко. ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІСОСТЕПОВИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ) 2016 4 pdf
77 О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ У ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ 2016 4 pdf
78 Я.Б. Олійник, П.О. Остапенко. ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ 2016 4 pdf
79 В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ) 2016 4 pdf
80 М.М. Вишня. АТЛАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ, СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ, НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 2016 4 pdf
81 О.М. Лейберюк. ІНТЕРАКТИВНІ ВЕБ-КАРТИ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-РЕСУРСУ CARTO) 2016 4 pdf
82 В. Чабанюк, О. Дишлик. РЕЛЯЦІЙНА КАРТОГРАФІЯ: ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 2016 4 pdf
83 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко. ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 2016 3 pdf
84 Л.О. Горбачова, Б.Ф. Христюк. ГІДРОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ ФОРМУВАННЯ РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЕНДРЮСА 2016 3 pdf
85 Нюн Ту Нгуєн, Бак Хоан. БІОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ТУРИЗМУ В ТАЙ НГУЄН (ЦЕНТРАЛЬНЕ ПЛАТО), В’ЄТНАМ 2016 3 pdf
86 А.А. Мозговий. КОНФЛІКТИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 2016 3 pdf
87 О.А. Федій. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2016 3 pdf
88 К.Є. Бесєдіна. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ: СТАН І РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ (2003-2013 рр.) 2016 3 pdf
89 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 2016 3 pdf
90 Т.В. Дудун. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 2016 3 pdf
91 О.М. Лейберюк. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У КОМПЛЕКСНИХ АТЛАСАХ 2016 3 pdf
92 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 2016 2 pdf
93 Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров. ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ (БОТАНІЧНИЙ АСПЕКТ) 2016 2 pdf
94 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич. РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИРОДНИХ УМОВ АТЛАНТИЧНОГО ЕТАПУ ГОЛОЦЕНУ ЗА ДАНИМИ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 2016 2 pdf
95 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПАМ’ЯТІ НАРОДІВ СВІТУ 2016 2 pdf
96 Кудруа де Лилль Лидия, Альбер Александр. ПУТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТРОПОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИОНА) 2016 2 pdf
97 В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ 2016 2 pdf
98 Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 2016 2 pdf
99 М.М. Вишня. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ 2016 2 pdf
100 Б.О. Чернов. ДО ПИТАННЯ ПРО «ПРИНЦИПОВУ МОДЕРНІЗАЦІЮ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ГЕОГРАФІЇ 2016 2 pdf