Пошук

Знайдено публікацій: 249

51 Т.В. Дудун. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 2016 3 pdf
52 О.М. Лейберюк. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У КОМПЛЕКСНИХ АТЛАСАХ 2016 3 pdf
53 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 2016 2 pdf
54 Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров. ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ (БОТАНІЧНИЙ АСПЕКТ) 2016 2 pdf
55 Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич. РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИРОДНИХ УМОВ АТЛАНТИЧНОГО ЕТАПУ ГОЛОЦЕНУ ЗА ДАНИМИ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 2016 2 pdf
56 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПАМ’ЯТІ НАРОДІВ СВІТУ 2016 2 pdf
57 Кудруа де Лилль Лидия, Альбер Александр. ПУТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТРОПОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИОНА) 2016 2 pdf
58 В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ 2016 2 pdf
59 Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 2016 2 pdf
60 М.М. Вишня. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ 2016 2 pdf
61 Б.О. Чернов. ДО ПИТАННЯ ПРО «ПРИНЦИПОВУ МОДЕРНІЗАЦІЮ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ГЕОГРАФІЇ 2016 2 pdf
62 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМИ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЯ, ГЕНЕЗА І СУЧАСНИЙ СТАН 2016 1 pdf
63 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВАЛОВІ ЗБОРИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ 2016 1 pdf
64 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко. ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ, ГЕОДИНАМІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ 2016 1 pdf
65 Кай Бьоме, Крістіан Люер. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МАЙБУТНЄ ЄВРОПИ: МІЖ МРІЯМИ ТА СТРАХІТТЯМИ 2016 1 pdf
66 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 2016 1 pdf
67 О.Л. Дронова, Я.С. Лис. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ АГЛОМЕРАЦІЯМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 2016 1 pdf
68 К.А. Поливач. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ АТЛАС ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНУ 2016 1 pdf
69 Кочіш Кароль, Немеркені Жомбор, Коваль Катерина. ПЕРЕДУМОВИ, НАУКОВА БАЗА ТА ОСНОВНІ РЕДАКЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ НОВОГО ВИДАННЯ «НАЦІОНАЛЬНОГО AТЛАСУ УГОРЩИНИ» 2016 1 pdf
70 О.Г. Топчієв. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 2016 1 pdf
71 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ 2015 4 pdf
72 О.О. Волковая, О.С. Третьяков, І.Г. Черваньов. МОДЕЛЮВАННЯ ВІТРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛОКАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЛІСОСТЕПУ ДЛЯ ПОТРЕБ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 2015 4 pdf
73 Л.С. Рибченко, С.В. Савчук. ПОТЕНЦІАЛ ГЕЛІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 2015 4 pdf
74 І.В. Гукалова. ПРОСТОРОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В РУСЛІ НОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ 2015 4 pdf
75 С.М. Шевчук. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ІЗ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ (1936 – 2012 рр.) 2015 4 pdf